Kilowatty za hodinu? Nesmysl

Martin Bursík se na tiskové konferenci 19. října pokusil poučit prezidenta České republiky Václava Klause pubertálním žertem o nahrazení současných žárovek na Hradě úspornými zářivkami. "Já jsem to teď v rychlosti spočítal a odhadl jsem spotřebu na 10,5 kW za hodinu", řekl doslova.

Spotřeba lustru je však dána elektrickou energií, kterou spotřebuje za určitý čas. Jednotkou energie je joule, čas měříme v sekundách.

Spotřebu tak lze vyjádřit jako množství joulů propálených za sekundu, což se pojmenovalo "watt". Všichni také víme, že nám chodí účty za spotřebovanou energii - za watthodiny. Už i z toho je patrné, že jednotkou spotřeby bude jen těžko kilowatt za hodinu.

RNDr. Martinu Bursíkovi bych tedy doporučil otevřít alespoň učebnici fyziky pro střední odborná učiliště, než se bude vyjadřovat v Parlamentu například k jaderné energetice. Z hlavy ať raději nejen nepočítá, ale ani neodhaduje.

Zdroj: Hospodářské noviny, Přemysl Tišer

zpět na úvodní stránku