Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2006

Podzemní úložiště ve Velké Británii

Velká Británie oznámila, že plánuje výstavbu podzemního geologického úložiště na vysoko radioaktivní odpady. Vláda chce vytvořit s potenciálními regiony pro toto úložiště „velice úzké partnerství“ na provedení výběru vhodné lokality. Ministr pro životní prostředí p. David Miliband řekl v parlamentu, že vychází z doporučení vědeckého poradního výboru pro nakládání s RaO (CoRWM), který tento způsob navrhl jako nejbezpečnější variantu z dlouhodobého hlediska. Současně zdůraznil, že nechtějí zatížit žádný region radioaktivními odpady, ale chtějí ošetřit tuto záležitost zcela novým přístupem otevřeného dialogu se všemi zainteresovanými stranami od počátku až do konce procesu budování úložiště. Od počátku plánují přizvat k výběru lokality veřejnost, místní samosprávy, vědeckou, akademickou i technickou komunitu. Vláda V.B. také posoudí jaký balíček výhod nabídne regionu, který přijme dlouhodobé úložiště RaO na svém území. Celý systém nakládání s RaO je založen na rozsáhlém budování meziskladů na vysoko-radioaktivní odpady a použité JP (podobně jako v ČR). Odpovědnost a dozor nad touto oblastí bude mít ve V. Británii Státní dozor pro vyřazování JZ (NDA), který vznikl již v dubnu 2005, dle ustanovení Energetického zákona z r. 2004. Veřejné projednávání a proces výběru lokality začně na počátku r. 2007 a rozhodnutí se očekává v 2007/2008.

Decommissioning Funds v EU

Evropská komise minulý týden přijala doporučení, kterým sleduje harmonizaci nakládání a používání fondů na vyřazování JE a JZ z trvalého provozu (tzv.“Decommissioning Funds“) v EU. EK navrhuje založení národních úřadů, které by byly nezávislé na přispivatelích do fondů a které by zajišťovaly odborný pohled a dozor. Existence oddělených účtů, ať už řízených z vnějšku nebo vnitřně by měla být prioritou pro všechny jaderné zařízení, zejména pro nově budované. EK volá po trvalých konzultacích se členskými státy, např. založením trvalé skupiny národních specialistů na decommissionning a vydávání pravidelné roční zprávy za celou EU, jak tyto fondy kde fungují. V současnosti neexistují ani dvě země v rámci EU, které by měly shodné systémy tvorby těchto fondů. Komisař EU pro energetiku p. Andris Piebalgs k tomu říká, že přijetí nového doporučení EK je klíčovou záležitostí a hlavním krokem vpřed pro bezpečnější jadernou energetiku v Evropě. Otázka bezpečného vyřazování JZ z provozu se stává stále naléhavější, protože do r. 2025 doslouží zhruba 1/3 ze současně provozovaných 148 jaderných bloků v EU.

Závod na přepracování paliva v Číně

Čína uvedla do zkušebního provozu svůj první závod na přepracování použitého jaderného paliva. Je to v souladu s jejím dlouhodobým strategickým plánem na vybudování úplné samostatnosti v jaderné energetice, včetně celého palivového cyklu. Společnost CNNC (China National Nuclear Corp.) vybudovala tento závod v lokalitě Jiayuguan, v provincii Gansu a bude zpočátku sloužit k vyzkumu a rozvoji. Jedná se o menší zařizení, které bude zpočátku zpracovávat cca 50 t uranu ročně a bude používat technologii Purex. Plnohodnotný provoz plánují od r. 2008, kdy se očekává zvýšení kapacity závodu až na maximálních 100 t uranu ročně. Získané poznatky a zkušenosti chce společnost CNNC využít k pozdějšímu vybudování velkokapacitního přepracovacího závodu, který bude součástí budoucího jaderně energetického komplexu v Číně.

Šest jaderných bloků čínské konstrukce v Pákistánu

Pakistán úzce spolupracuje s Čínou na budování své jaderné energetiky. Podle současných dohod se bude v Pakistánu stavět šest jaderných bloků čínské konstrukce s výkonem 300 MWe, které doporučil jejich jaderný dozor PNRA ve spolupráci s MAAE ve Vídni. V současnosti Pakistánská komise pro jadernou energetiku (PAEC) vybrala šest lokalit pro výstavbu nových JE. Výstavba těchto nových jaderných bloků je v souladu s národní energetickou koncepcí, která počítá s nárůstem výkonu v jádře do r. 2030 na 8800 MWe.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku