Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2006

Vítěz tendru na výstavbu JE Belene

Konsorcium vedené Atomstroyexportem, zahrnující dále firmy Areva NP, Siemens a další ruské a bulharské společnosti, vyhrálo tendr na výstavbu 1. a 2. RB na JE Belene v Bulharsku. Jedná se o dodávku projektu, výstavbu a spouštění dvou bloků III. generace VVER 1000, který je označen názvem model V 466 a vychází z typu VVER 1000 AES-92. Atomstroyexport vyhrál tento tendr nad konkurenční Aliancí Škoda, kteří do soutěže šli společně s firmou Westinghouse.

Nová jaderná elektrárna v Pobaltí

Energetické společnosti tří pobaltských států Litvy, Estonska a Lotyšska vypracovaly společnou studii proveditelnosti výstavby nové jaderné elektrárny s kapaciou 800-1000 MWe v daném regionu. Zpráva říká, že v regionu vzniká potřeba výstavby minimálně jednoho bloku s výše uvedeným výkonem a tento deficit se významně projeví již od r. 2009, kdy se plánuje odstavení 2. RB JE Ignalina. Zvolení varianty výstavby jaderné elektrárny nabízí mnoho výhod, mezi nimi je diversifikace energetického mixu v dané oblasti a významná pomoc při naplňování závazků na snížení emisí (Kyotské protokoly), a dále bezpečnost zajištění zdroje energie, neboť jaderného paliva je na globálním trhu relativně dostatek. Nový blok by se měl začít stavět na existující JE Ignalina a jeho náklady se zde odhadují mezi 2,5-4 miliardami EUR. Dle zprávy by tento nový blok mohl začít svůj provoz již v r. 2015.

Druhý jaderný bloku ve Slovinsku

Ekonomický ministr p. Andrej Vizjak představil veřejnosti novou energetickou strategii Slovinska, která počítá s výstavbou druhého jaderného bloku na JE Krško. Nová energetická strategie řeší období 2007-2023 a vyplývá z ní, že do roku 2015 bude potřebovat Slovinsko dalších 1000 MWe nových kapacit a do r. 2020 to bude již 1500 MWe. Nový blok bude s největší pravděpodobností typu PWR s výkonem kolem 1000 MWe a projektovanou roční výrobou 7.5-8.5 TWh. Dle plánu by se s výstavbou mělo začít v r. 2013 a do komerčního provozu by měl blok jít v r. 2017.

Rozdělení skupiny British Nuclear Group

Vláda Velké Británie schválila plán na rozdělení skupiny British Nuclear Group (BNG) před její privatizací, na rozdíl od původního záměru prodat BNG jako celek. Vláda nyní prosazuje odděleně prodej Provozu JE (Magnox, BNFL) jako jedné části skupiny a tato má probíhat během r. 2007. Další částí problému je připravit lokalitu Sellafield do konkurenceschopného stavu tak rychle a bezpečně, jak jen to bude možné. P. Alistair Darling, ministr průmyslu a obchodu k tomu řekl, že BNG musí provozovat Sellafield tak dlouho, dokud NDA (Nuclear Decommissioning Authority) nebude mít vybraného nového provozovatele na základě výběrového řízení, což se předpokládá v polovině 2008.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku