Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2006

Spotřeba elektřiny se do roku 2030 může zvýšit o 53 %

Jestliže nedojde ke změně energetické politiky, tak světová spotřeba elektřiny se do roku 2030 zvýší o 53 % proti současnému stavu. K tomuto závěru došla Světová energetická agentura IEA. Tato agentura se sídlem v Paříži vydala tento týden „Přehled o světové energetice“ (World Energy Outlook), který poskytuje množství konkrétních i statistických údajů. Dle tohoto rozboru více než 70 % nárůstu spotřeby představují rozvojové země a největší z nich Čína a Indie. Jaderná energetika by mohla přispět velkým dílem ke snížení závislosti na dovozu plynu, ropy, uhlí a snížení výpustí CO2 do ovzduší, a to ekonomicky výhodným způsobem, ale to pouze za předpokladu, že vlády zemí budou hrát větší úlohu, zejména v oblasti garancí a ochraně investic soukromého sektoru do tohoto odvětví. Výkonný ředitel IEA p. Claude Mandil řekl, že energetická budoucnost světa dle současných trendů je špinavá, nebezpečná a drahá. Ale nové energetické politiky zemí by mohly tuto vizi změnit na energetiku čistou, chytrou a konkurenceschopnou. Jádro v tomto procesu rozhodování zůstává atraktivní alternativou.

Spojení společností Tenex a TVEL

2.listopadu 2006 došlo ke spojení dvou ruských jaderných společností Techsnabexport (Tenex) a TVEL a vytvoření nové firmy s názvem Uranium Ore Mining Co, která bude umožňovat soukromé vlastnictví jaderně energetických zdrojů. Bude umožňovat podíl zahraničních společností vlastnit menšinové podíly akcií v této firmě. Předmětem podnikání bude rozvoj průzkumu a těžby uranových rud v Rusku i v zahraničí. Během 6-8 týdnů se nová společnost stane součástí ruského Holdingu Atomprom.

E.On AG kupuje španělskou společnost Endesa

Energetická společnost E.On AG kupuje španělskou společnost Endesa SA za částku 37,1 miliard EUR. Španělský regulační úřad nakonec rozhodl upustit od původních požadavků, aby E.On po dovršené akvizici rozprodal 1/3 elektráren a vzdal se řízení jaderných elektráren. Španělská vláda rozhodla upustit od požadavků jenž by byly v rozporu s pravidly EU.

Žádost o prodloužení licence pro JE Loviisa

Společnost Fortum podala žádost na prodloužení provozní licence JE Loviisa do konce r. 2030. Současná provozní licence JE Loviisa končí na konci roku 2007. V zádosti o prodloužení licence je uvedeno, kromě dalších věcí, že bezpečnostní stav JE splňuje podmínky pro dlouhodobý provoz, úložiště radioaktivních odpadů je patřičně organizováno a že personál je dostatečně kvalifikovaný. 1. RB byl spuštěn v r. 1977 a 2. RB v 1980, a oba prošly několika modernizačními programy, jenž významně zvýšily bezpečnost jejich provozu. Další rozsáhlé modernizace právě probíhají.

Provozní licence pro francouzské 1300 MW bloky

Jaderný dozor ASN vydal provozní licenci pro generaci jaderných reaktorů 1300 MW, PWR společnosti EdF na celkovou dobu provozu 30 roků. Jedná se o podmíněnou licenci, jenž je založena na výsledcích revize bezpečnosti, která byla zahájena již před 8 lety. Podmínkou však je splnění bezpečnostně orientovaných modifikací, které musí být provedeny nejpozději při odstávce po 20 letech provozu bloku. Obecné povolení zahrnuje JE v Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly and St Alban. Modifikace byly zahájeny v r. 2005 na 2. bloku JE Paluel a budou pokračovat až do r. 2014. V současnosti má EdF 20 standardních bloků Framatome 1300 MW, s označením P4.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku