Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2006

Belgická vláda se nechce odvracet od jádra

Belgická vláda vydala oficiální zprávu, kde se říká, že by se měl změnit zákon z ledna 2003 vedoucí k postupnému odchodu od jaderné energetiky. Ministr pro ekonomiku a energetiku p. Marc Verwilghen předložil zprávu „Řešení problémů v belgické energetice s výhledem do r. 2030“ a podle ní se podmínky, které původně vedly zákonodárce k politice „phase-out“ zásadně změnily. Existuje evidentní potřeba konkrétních akcí na ovlivnění klimatických změn a také éra nízkých cen fosilních paliv je s největší pravděpodobností za námi. Odchod od jádra by byl pro belgickou ekonomiku zdrcující - extrémně nákladný a mohl by znamenat praktickou nekonkurenceschopnost domácí produkce. Současnou legislativu je však možné změnit jedině vydáním nových zákonů nebo oficiálním rozhodnutím vlády na základě doporučení regulátora trhu s energií v případě ohrožení bezpečnosti zásobování domácího trhu elektřinou v případě vyřazení JE z provozu. V Belgii je v současnosti 7 jaderných bloků – 4 na JE Doel a 3 na JE Tihange. Celkově vyrábějí 55 % elektřiny v zemi.

Itálie přepracuje své palivo ve Francii

Země právě uzavřely bilaterální dohodu, která umožňuje, aby bylo použité jaderné palivo z odstavených italských jaderných bloků přepracováno ve Francii v závodě v La Hague. Itálie skladuje na svém území cca 235 tun použijého jaderného paliva a o nakládání s ním se stará státní společnost pro nakládání s RaO SOGIN. Uvedené mezistátní dohoda umožňuje nyní SOGIN jednat se společností AREVA NC o přepracování těchto materiálů v období let 2007-2015. Předpokládá se, že vzniklé RaO z procesu přepracování se vrátí zpět do Itálie až po roce 2020.

Výstavba 3. bloku JE Olkiluoto se protahuje

Výstavba 3. reaktorového bloku na JE Olkiluoto se protahuje. Firma AREVA oznámila, že stavba probíhá pomaleji, než se původně plánovalo a nebude hotová dříve než koncem r. 2010 nebo dokonce až na začátku r. 2011. Výroba technologického zařízení v různých zemích jde na rozdíl od stavebních prací poměrně dobře, s výjimkou hlavního primárního potrubí, které bude vyžadovat v některých případech přetavení výkovků potrubí. Stavební práce na reaktorovně a strojovně TG se v současné době zlepšily a pokračují podle opravených plánů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku