Oceněné diplomové práce

Na 6. Mikulášském setkání sekce mladých byly již tradičně oceněny nejlepší diplomové práce z jaderných oborů.

1. Jan Frýbort – ČVUT-FJFI, katedra jaderných reaktorů

Téma: Studie U-Th palivového cyklu Molten Salt Reactor a jeho srovnání s palivovým cyklem VVER-440

Diplomant úspěšně řešil velmi perspektivní problematiku využití molten salt systémů jakožto breeder v U-Th cyklu, který se oproti U-Pu cyklu vyznačuje řádově menší produkcí transuranů. To je názorně dokumentováno srovnáním studovaného systému s reaktorem VVER-440. Jedná se o jednu z mála u nás provedených prací, které podrobně studovali U-Th cyklus v solném reaktoru. Práce může být velmi dobrým výchozím podkladem pro další práce v této oblasti.

2. Lenka Strejcová – VŠCHT – Fakulta technologie ochrany prostředí, katedra energetiky

Téma: Studium navodíkování korozivzdorné oceli a jeho projevů v akustické emisi

Diplomová práce se zabývá významnou problematikou mechanické odolnosti oceli při jejím navodíkování. Zkoumá vliv podmínek a korozního prostředí na množství absorbovaného vodíku na dvou typech oceli a jeho dopad v akustické emisi. Během práce se podařilo identifikovat akustickou emisi pocházející z procesu navodíkování a jeho závislost na koncentraci rozpuštěného vodíku. Je třeba ocenit, že se jedná o teoreticko – experimentální práci, kde měření probíhalo ve spolupráci s divizí integrity a technického inženýringu ÚJV Řež a.s.

3. Zoltán Szabo – VUT Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačního inženýrství, katedra teoretické a experimentální elektrotechniky

Téma: Návrh optoelektronické metody měření koncentrace vzdušných iontů

Měření koncentrace vzdušných iontů optoelektronickou metodou, kterou se diplomant zabýval ve své práci, lze využít k diagnostice v prostorách s ionizujícím zářením a tak nepřímo sledoval jeho účinky. Proto má tato unikátní metoda, kterou diplomant teoreticky a experimentálně úspěšně propracoval, význam i pro problematiku radiační ochrany. Diplomant navrhl koncepci měřícího systému a metodu zpracování získaného signálu. Zkoumány jsou tři základní metody pro určení koncentrace vzdušných iontů (diferenční, polarizační, spektrometrické).

Gratulujeme!

Zdeněk Kříž a Daneš Burket

zpět na úvodní stránku