Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2006

Polsko bude investovat do jaderného zdroje v Litvě

Polsko nabídlo Litvě vzít na sebe až 25 % veškerých nákladů na výstavbu nové JE na Ignalině. Současně s tím uzavřeli dohodu o výstavbě vedení 400 kV v elektrické rozvodné síti mezi Polskem a Litvou. Ministerští předsedové obou zemí pánové Jaroslaw Kaczynski a Gediminas Kirkilas podepsali dne 8.12.06 dohodu o tomto „energetickém mostu“ mezi oběma zeměmi v hodnotě 304 mil EUR, který má být uveden do provozu do r. 2011. Na projekt bude částečně přispívat i Evropská unie. Polsko má zájem o nové jaderně-energetické zdroje, ale na jejich výstavbu nemá dostatek kvalifikovaných odborníků. Z tohoto důvodu nabízí svoji účast v připravovaném projektu tří pobaltských zemí: Litvy, Lotyšska a Estonska na výstavbu nových jaderných bloků 800-1600 MWe v lokalitě stávající Ignalinské JE.

Horké zkoušky na 2. bloku JE Černavoda

Na nově spouštěném 2. bloku JE Černavoda byly dne 10.12.06 zahájeny horké hydraulické testy. Hmg. zkoušek je plánován na 16 dní a zahrnuje odzkoušení provozu více než 80 technologických systémů. V průběhu horkých zkoušek je snaha dosáhnout tlakových a teplotních poměrů, blízkých skutečným provozním podmínkám. Zavážení paliva je naplánováno na počátek r. 2007.

Čína a Rusko členy GIF

Čína a Rusko podepsali chartu členství ve společenství 13 zemí, založeného pro vývoj jaderných reaktorů IV. generace (Generation IV International Forum - GIF). Na konci roku 2002 společenství GIF publikovalo technologickou mapu postupu vývoje reaktorů IV. generace s šesti projektovými koncepcemi. Většina z nich je založena na reaktorech s rychlými neutrony a kromě výroby elektřiny by měly plnit i jiné funkce: např. výrobu vodíku a odsolování mořské vody. GIF plánuje podrobně rozpracovat jeden nebo dva pokročilé koncepty, které by měly tvořit základ světové jaderné energetiky po roce 2030.

Jaderná spolupráce USA a Indie

Kongres USA schválil dne 9.12.06 zákon, umožňující spolupráci USA s Indií v oblasti civilní jaderné energetiky. Předchozí kola schvalování v Dolní sněmovně a v Senátu proběhla také ve znamení všeobecného souhlasu. Tento souhlas je v USA značně kontroverzní záležitostí, protože Indie není signatářen mezinárodní konvence MAAE o nešíření jaderných materiálů a dle US Atomového zákona toto není dovoleno. Dle tohoto nového zákona dostane Indie přístup k civilním jaderným technologiím, výměnou za slib, že zařadí veškeré svoje JE pod mezinárodní systém bezpečnostních záruk (safeguards).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku