Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2006

Jaderné elektrárny na Arabském poloostrově?

Představitelé arabských států uvažují o programu rozvoje civilní jaderné energetiky. Představitelé Kuwaitu, Omanu, Qataru, Bahrainu, Saudské Arábie a Arabských Emirátů na svém zasedání v prosinci 2006 trvali na mírovém urovnání krizové situace kolem iránského jaderného programu. Toto seskupení regionálních arabských států s názvem The Gulf Cooperation Council (GCC) se dohodlo a objednalo odbornou studii na výstavbu jaderné energetiky v jejich regionu, kterou by společně sdíleli a která by byla, jak zdůraznili, výhradně pro mírové účely výroby elektrické energie.

8 nových jaderných elektráren v Jižní Korei

Narůstající světový hlad po energii je výrazně pociťován zejména v rozvíjející se Ásii. Vláda Jižní Korei zveřejnila svůj plán postavit do roku 2020 39 nových elektráren, a z toho 14 uhelných, 17 plynových a 8 jaderných. Na tuto intensivní výstavbu připravuje finanční rozpočet ve výši 31,3 miliard USD. Přitom podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny má stoupnout ze současných 38 % na 44 %.

Jaderná spolupráce USA a Indie

Americký Kongres schválil zákon, umožňující obchod s Indií v resortu jaderné energetiky. Podobně jako to učinil nedávno s Čínou, co se týká definování zodpovědností a využívání obchodních příležitostí. Konečné znění dohody s USA je nyní projednáváno v indickém Parlamentu. Tento „obchod“ je podmíněn zahrnutím Indie pod dozor MAAE v oblasti safeguards (bezpečnostních záruk).

Zemětřesení na Taiwanu

Dne 26.12.06 postihlo jižní část Taiwanu zemětřesení o síle 6,7 Richterovy stupnice. V souvislosti s tímto zemětřesením byl ve 20:26 hod místního času odstaven 2. RB JE Maanshan. Operátoři odstavili 2. blok ručně v okamžiku, kdy začaly působit signalizace vysokých vibrací na pracujících HCČ a hlavním generátoru (oba dva bloky PWR pracovaly v té době na 100 % výkonu). 1. blok elektrárny zůstal v provozu po celou dobu zemětřesení a předběžná kontrola neobjevila žádné známky poškození zařízení. Tyto elektrárny jsou projektované na maximální gravitační zrychlení 0,2 g. V průběhu události byla na Maanshan naměřena hodnota 0,17 g.

AP 1000 v Číně

Firma Westinghouse vyhrála tendr na výstavbu 4 nových jaderných bloků AP 1000 v Číně. Po 22 měsících úsilí, jenž bylo podporováno na nejvyšších politických úrovních, se podařilo Westinghouse uspět v Číně. Jedná se o novou 3. generaci jaderné elektrárny, která bude představovat významný přenos technologie a know-how. Dva bloky 1100 MWe budou postaveny na JE Sanmen (společnost CNNC) a další dva bloky 1100 MWe jsou navrženy pro lokalitu JE Yangjiang (společnost China Guangdong Nuclear Power Co). Firma Areva s reaktorem EPR v tomto tendru neuspěla, i když počítá s tím, že se jí podaří uspět s dvěma novými bloky na jiné lokalitě v Číně. Atomstroyexport s reaktory VVER v tomto kole neuspěl. Obchod s Westi se odhaduje na 5 miliard USD pouze co se týká jaderného ostrova. Sekundár bude stavěn samostatně na základě jiného tendru. Očekává se minimální podíl 50 % ze strany domácích firem. K závěrečným podpisům kontraktů má dojít počátkem r. 2007.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku