Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2007

Tři jaderné bloky v našem regionu vyřazeny z provozu

K 31.12.2006 byly v našem regionu natrvalo vyřazeny z provozu 3 jaderné bloky. Jedná se o 1. blok JE Bohunice (VVER 440, 408 MWe) a 3.a 4. blok JE Kozloduj (VVER 440, 2 x 408 MWe), jenž byly podmínkou pro vstup Slovenska (závazek z května 2004) a Bulharska (od 01.01.2007) do Evropské unie. Vyřazení 2. bloku JE Bohunice je naplánováno na konec roku 2008. Přípravné demontážní práce EBO 1 a 2 mají být zahájeny v r. 2012, mají trvat 13 let a celý projekt bude stát 500 mil. EUR. Bulharsko dostane od EU za vyřazení EKO 1-4 postupně do r. 2009 220 mil. EUR jako kompenzaci a na financovování demontážních prací. Zbývající 5. a 6. blok JE Kozloduj (2 x VVER 1000) zůstávají dále v provozu.

Čtyři Magnoxy vyřazeny z provozu

Čtyři jaderné bloky typu Magnox na JE Sizewell A-1, 2 a JE Dungeness A-1, 2 byly po 40 letém provozu vyřazeny z trvalého provozu k 31.12.2006. Jedná se o 1. generaci reaktorů Magnox, které provozovala British Nuclear Group (bývalá BNFL). Dle dlouhodobých plánů (na cca 100 roků) se budou postupně všechny čtyři reaktorové bloky zcela demontovat a území elektráren rekultivovat. Z první generace reaktorů Magnox zůstávají v provozu pouze bloky na JE Oldbury a JE Wylfa, které se budou končit dle plánu v r. 2008 a 2010.

Energetická politika pro Evropu

Dne 10. ledna 2007 Evropská komise zveřejnila dokument: Energetická politika pro Evropu. Jedná se o strategický dokument, jenž zdůrazňuje tři priority evropské politiky v tomto resortu: zabezpečení dodávek energií, vliv energetiky na klimatické změny a zajištění konkurenceschopnosti. Jaderná energetika se zde dostává společně s obnovitelnými zdroji a úspornými opatřeními v energetice opět do popředí a má být v budoucnu významnou součástí energetického mixu. Je zde zdůrazněna její role při snižování výpustí CO2 do ovzduší a zajišťování konkurenceschopnosti. V tomto ohledu si politika EK všímá menší závislosti jádra na výkyvu cen paliva v porovnání s uhlím a plynem, a také na jeho relativním dostatku a teritoriálním rozložení na Zemi po mnoho budoucích dekád. Nové generace jaderných bloků mají přinést další snížení nákladů na výrobu energií. Významným aspektem tohoto odvětví průmyslu je však komunikace s veřejností a stakeholdery. K tomuto účelu navrhuje Evropský parlament zřídit Evropské jaderné forum. O podrobnostech tohoto fóra se zatím stále diskutuje. Průzkum názorů veřejnosti v EU Eurobarometr říká, že lidé v EU dávají jádro na 3. místo (za sluneční a větrné zdroje) jako očekávané budoucí nejvíce používané zdroje el. energie v období za 30 let od současnosti.

Povolení k zahájení výstavby JE Belene

JE Belene dostala povolení od bulharského Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (NRA) na zahájení výstavby této nové jaderné elektrárny. NRA posuzoval tento projekt na základě žádosti státní energetické firmy NEK (National Electricity Co), odborných analýz a hodnocení z hlediska výběru stanoviště po dobu 16 měsíců.

Palivový kontrakt pro JE Loviisa

Společnost FORTUM podepsala kontrakt s ruskou společností TVEL na dodávky veškerého jaderného paliva od roku 2008 až do konce životnosti obou bloků JE Loviisa. Podpisu tohoto kontraktu předcházelo mezinárodní výběrové řízení, organizované společností FORTUM.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku