Zvýšením výkonů reaktorů ušetřila jaderná energetika v USA více než 140 milionů tun CO2

Díky modernizacím zařízení a zvýšení výkonu jaderných elektráren se v roce 2004 podařilo v USA zabránit vzniku zhruba 142 milionů tun CO2. Celkové množství „ušetřených“ emisí CO2 za rok 2005 tak v USA díky jádru činilo téměř 682 milionů tun. Uvádí se to v aktuální studii asociace Power Partners, která zastřešuje spolupráci energetických společností a ministerstva energetiky USA v oblasti snižování produkce skleníkových plynů. Současně tato studie potvrzuje důležitost strategického plánu podpory rozvoje jaderné energie, ve kterém se americké ministerstvo energetiky (DOE) zavazuje k výstavbě tří jaderných zařízení na území USA.

Strategický plán připravilo ministerstvo energetiky v rámci globálního jaderného partnerství (GNEP) - programu podporující celosvětové šíření mírových jaderných technologií. Součástí nového plánu GNEP jsou konkrétní kroky, kterými chce americká vláda podpořit vývoj moderních jaderných reaktorů, technologií na přepracování vyhořelého paliva, vytvoření spolehlivého systému dodávek jaderného paliva i pro rozvojové země a zvyšování ochrany jaderných zařízení a jejích bezpečnostních systémů. Ministerstvo energetiky se v představeném projektu zavazuje k výstavbě tří jaderných zařízení na území USA. Jedná se o centrum na přepracování vyhořelého jaderného paliva, dále pak o vybudování reaktoru pokročilé generace, v němž bude možné upravit radioaktivní materiály s dlouhým poločasem rozpadu tak, aby byly následně využitelné jako nové jaderné palivo. Další aktivitou ministerstva bude spravování výzkumného zařízení zaměřeného na zdokonalování palivového cyklu. „Jadernou energii potřebují USA stále více, jedná se o bezpečný, bezemisní a snadno dostupný zdroj energie. Program GNEP podporuje zvyšování domácí i celosvětové výroby jaderné energie a snižování rizik jejího případného zneužití,“ vyjádřil se o novém plánu Dennis Spurgeon z ministerstva energetiky.

„Není sporu o tom, že jaderné elektrárny jsou největší bezemisní zdroj elektřiny a významně přispívají k celosvětovému snižování emisí CO2. Každoročně provozem všech jaderných elektráren ve světě ušetříme a do ovzduší nevypustíme kolem 2,1 miliard tun CO2. V České republice šetří naše jaderné elektrárny Temelín a Dukovany nejméně 20 mil. tun CO2 ročně, “ vyjádřil se k dané problematice Václav Hanus z České nukleární společnosti. Na nedávné tiskové konferenci věnované jádru vyzval k většímu využívání jaderné energie také německý odborník a bývalý člen Evropského poradního výboru pro energii Erich Tenckhoff. Podle něj vykazuje jádro nejnižší množství skleníkových plynů na vyrobenou kWh v porovnání s ostatními využívanými způsoby výroby energie; pro srovnání roční produkce CO2 uhelné elektrárny o výkonu 1000 MWe činí 6,5 mil. tun.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku