Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2007

Zásadní změna v přístu k jádru v EU

Dne 10.ledna 2007 Evropská komise zveřejnila důležité dokumenty: Balík dokumentů k energetické politice EU, jehož součástí je i část, věnovaná výhradně jaderné energetice s názvem PINC (Nuclear Illustrative Programme). Podle čl.40 Euratom Treaty musí EK vydávat pravidelně tento PINC, ale není zde uvedeno s jakou periodou. Naposledy byla podobná zpráva vydána před 10 lety, což ukazuje jaká byla politická neochota k oblasti jádra v tomto období. Nicméně, právě vydaný PINC ukazuje na zásadní změnu v přístupech k jádru v EU. V této zprávě je proveden seriózní rozbor situace v jaderné energetice v EU: 152 jaderných bloků v EU-27 produkuje 30 % el. energie. V zemích jako Francie a Finsko se staví JE a další země jako Holandsko, Polsko, Švédsko, ČR, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko V.Británie, Bulharsko a Rumunsko se diskutuje nad jejich další jadernou energetickou politikou. EK prolomila dlouhotrvajíci tabu a říká, že JE jsou jednou z cest jak je možné snížit výpustě CO2 do ovzduší a zásadně tak přispět ke zmírnění globálních změn klimatu. EK s jádrem počítá ve svém dlouhodobém scénáři na snížení emisí skleníkových plynů a ve schématu obchodování s emisními povolenkami. Dále se zde zdůrazňuje výhodná ekonomie jaderných bloků, které jsou velice vhodné, vzhledem k nízkým provozním nákladům, pro pokrytí základního zatížení. Na závěr zpráva navrhuje vytvoření Skupiny zástupců jaderných dozorů - EU High Level Group, která by harmonizovala odlišné přístupy a Evropská pravidla v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany.

Porucha napájení SKŘ na Balakovské JE

Na 1. bloku Balakovské JE (VVER, 4 x 950 MW) došlo 29.01.2007 k události, při které byl tento blok v 23:12 hod ručně odstaven. Došlo zde k poruše napájení systému SKŘ, jenž způsobila posun řídících klastrů v AZ reaktoru. Zástupci provozovatele Rosenergoatomu oznámili, že poruchu se podařilo identifikovat, odstranit a již následující den 30.01.2007 v 10:15 hod byl blok připraven k opětovnému najetí. Dle hodnocení JE Balakovská neměl tento incident vliv na bezpečnost provozu elektrárny, a radiační situace nebyla v žádném případě zvýšena ani v JE ani v jejím okolí. Na JE Balakovská je v současnosti rozestavěný 5. RB (950 MW) s cílovým datem spuštění v r. 2010. Kromě toho se počítá i se stavbou 6. RB.

Akční program na zvýšení kultury bezpečnosti na JE Forsmark

Pozornost švédského jaderného dozoru SKI a médií se stále upírá k JE Forsmark. Na této jaderné elektrárně došlo v 07/2006 k poruše, kdy po zkratu na vnější rozvodně došlo k rozvoji řetězu událostí, které vyústili v automatické rychlé odstavení reaktoru ROR (HO-1). Při šetření události bylo zjištěno, že na elektrárně došlo mj. i k poklesu kultury bezpečnosti, a to především u zaměstnanců dodavatelů. Kromě toho televizní kanál SVT Today zvěřejnil nedávno bezpečnostní připomínky některých zaměstnanců a dále výsledky hodnotících zpráv ohledně poklesu morálky na JE Forsmark. Vedení společnosti Vattenfall po události zahájilo 60 bodový Akční program na zvýšení kultury bezpečnosti. Nedávno zveřejněná interní zpráva říká, že v r. 2006 byli 3 lidé pozitivní na alkohol a další 3 na drogy. Vedení zdůrazňuje, že na JE Forsmark je „nulová tolerance“ k těmto látkám a z výše uvedých případů vyvodili přísná nápravná opatření.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku