Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2007

Personální změny na JE Forsmark

Aféra kolem JE Forsmark nekončí a naopak vyvolala řadu organizačních a personálních změn. Tato JE je neustále pod tlakem jaderného dozoru, médií a veřejnosti, vzhledem k události z července 2006 a následného hodnocení této události, které ukázalo na významný pokles kultury bezpečnosti. Dne 2. a 3.února byly odstaveny dva bloky Forsmark 1 (1011 MW, BWR) a Forsmark 2 (951 MW, BWR) z důvodu podezření na netěsnosti v kontejmentu (bližší technické podrobnosti nebyly zatím zveřejněny). 3.RB Forsmark 3 (1190 MW, BWR) je zatím na plném výkonu. V souvislosti s událostí z 07/2006 na Forsmark 1 podal jaderný dozor SKI minulý týden žádost k soudu na zahájení trestního řízení a vyšetřování okolností, které vedly k ROR a řadě následných událostí. Žalobce bude vyšetřovat, zda management JE Forsmark řešil událost v souladu s předepsanými pravidly. Elektrárna je provozovaná Forsmark Kraftgrupp, která je součástí Vattenfall Group. Výkonný ředitel Forsmark Kraftgrupp p. Lars Fagerberg rezignoval dne 8.02.2007 ze své funkce s okamžitou platností. Nový šéf bude jmenován později, v současnosti řídí Forsmark zástupce p. Claes-Göran Runermark. Kromě toho proběhly i další personální změny ve vedení JE Forsmark s cílem posílení řízení a kultury bezpečnosti. Společnost Vattenfall v návaznosti na události vyhlásila dne 8.02.2007 výběrové řízení na místo nezávislého, mezinárodně uznávaného, externího experta, který by pomohl konsolidovat současný manažerský systém, bezpečnost a systém hodnocení a reportování na jejich jaderných elektrárnách. Současně Vattenfall přijal Akční plán na konsolidaci v Forsmarks Kraftgrup, jehož cílem je podat Řídící radě Vattenfall rychlou zpětnou vazbu ohledně zajištění jaderné bezpečnosti a fungování správného vedení JE.

3. blok JE Mihama opět v provozu

JE Mihama 3 (780 MW, PWR) byla po 2,5 roku nucené odstávky dne 7. února 2007 opět uvedena do komerčního provozu po události ze srpna 2004, kdy vlivem prasknutí parního potrubí na II. okruhu došlo k úmrtí 5 pracovníků a dalším 6 těžkým zraněním pracovníků dodavatelských firem. Provozovatel JE – president Kansai Electric Power Company p.Shosuke Mori se veřejně omluvil a prohlásil, že udělali veškerá opatření v celé společnosti, aby se podobná událost již nikdy neopakovala. Dále prohlásil, že byl implementován systém obnovení kultury bezpečnosti, systém řízení technického stavu potrubí a zlepšena komunikace s dodavateli a subdodavateli.

Reforma v ruské jaderné energetice

Ruský president Putin podepsal dne 6. února 2007 zákon, představující velkou reformu v jaderné energetice, která směřuje k posílení konkurenceschopnosti ruských společností na domácím i mezinárodním trhu. Tento zákon již před tím prošel oběma komorami Parlamentu. Jedná se o zákon, který pokrývá organizaci a řízení civilních jaderných firem a společností (vč. těch se státní účastí), které jako privátní subjekty podnikající v jaderné energetice již nebudou přímo řízeny státním aparátem, ale mohou být řádnými subjekty na podnikatelském trhu. Mimo jiné jde i o avizovanou firmu Atomprom, jenž by zahrnovala většinu ruských civilních jaderných aktivit.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku