PIME 2007 - dali jsme o sobě vědět

Ve dnech 11. – 15. února 2007 proběhl v italském Miláně již 19. ročník mezinárodní konference PIME 2007. Sešlo se zde na dvě stě účastníků pracujících v oblasti komunikace jaderné energetiky, aby se podělili o své zkušenosti.

O Skupině ČEZ se mluvilo ve třech prezentacích a v mnoha zajímavých diskusích. Své příspěvky přednesli Máří Dufková, Jana Štefánková, Aleš John, organizaci WIN Czech zastupovala Larisa Dubská ze společnosti ENVINET.
Máří Dufková představila dlouhodobý vzdělávací program ČEZ, zejména jeho novinku „Jaderné hrátky“, což je sborníček jednoduchých pokusů, které si může každý udělat i doma a objasnit si tak některé fyzikální zákony ze světa atomů. Pro zpestření některé z pokusů přímo předvedla účastníkům. Jana Štefánková představila strategii komunikace a používané komunikační nástroje v regionu elektrárny Dukovany. Aleš John mluvil o potřebě nových jaderných zdrojů, na kterou však neslyší naše nová vláda, a o tom, zda je možné tuto situaci řešit. WIN Czech byla prezentována na tradičním zasedání zástupkyň národních organizací celosvětového sdružení WIN Global (Women in Nuclear).

Na plenárních sezeních vystoupili: W. Jensens – JRC, M. Tiele – ITER, J. Adams – NEI, A. Clerici – WEC, M. Fleming – IAEA, A. Macdonald – IAEA a další. Mluvilo se, na jedné straně, o budoucnosti jaderné energetiky, tedy o takzvané „renesanci“ jádra – o jaderných výzkumech, nových reaktorech a technologiích přepracování použitého paliva, o důležitosti výchovy jak nových jaderných odborníků tak mladé „projaderné“ generace. Na druhé straně o krátkodobých (a krátkozrakých) politických rozhodnutích až nezájmu o výstavbu nových jaderných zdrojů, o silném vlivu médií. Několikrát zaznělo i konstatování, že jedním z rizik nastupující jaderné „renaissance“ je možný nedostatek odborníků do budoucna. Vystoupení se dotýkala jak komunikace na externí úrovni, tak komunikace dovnitř firmy.

Ocenění PIME Award 2007 za nejlepší počin v oblasti komunikace jádra obdržela společnost British Energy za akci mladých výtvarníků spojenou s promítáním na budovu jaderného reaktoru. Za připomenutí stojí, že toto ocenění v loňském roce dostala naše společnost ČEZ za soutěž pro mladé sportovce – „Temelínskou atomiádu“.

Na závěr konference bylo účastníkům umožněno navštívit výzkumné centrum Evropské komise JRC (Joint Research Centre), vzdálené asi 60 km od Milána v městečku Ispra. Centrum postavené původně hlavně pro jaderný výzkum, se dnes jádrem zabývá asi 5 % své kapacity. I tak zde jsou k vidění zajímavá zařízení jako například cyklotron, pulsní neutronový zdroj pro materiálový výzkum a řada laboratoří specializovaných na sledování jaderných materiálů a zajišťování, aby nebyly zneužity pro jiné, než mírové účely.

Nejdůležitější heslo letošní PIME zaznělo ihned na úvod: „Communication means education!“ Příští rok budeme mít tu čest uskutečnit tuto konferenci v našem hlavním městě.

Jana Štefánková

zpět na úvodní stránku