Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2007

Konference jaderných komunikátorů PIME 2007

Jestliže chce jaderný energetický průmysl získat podporu veřejnosti pro jadernou renesanci, tak musí odstranit mýty a chybné představy kolem radioaktivity, RaO a Černobylské havárie. Toto mj. zaznělo na konferenci jaderných komunikátorů PIME 2007, která se konala ve dnech 11.-14.02.2007 v italském Miláně. Konferenci pořádala ENS společně s MAAE, OECD – NEA a organizací Foratom. Vystoupila zde celá řada zajímavých osobností a mimo jiné i p. Abel Gonzales, z jaderného dozoru Argentiny, který představil zajímavé argumenty na podporu jádra na veřejnosti. Mluvil o „nesymetrii vypouštění skleníkových plynů do ovzduší“ v různých zemích – např. Argentina vypouští 3,15 t CO2 na obyvatele/rok, zatímco USA cca 20 t CO2 na obyvatele/rok. Dále mluvil o veřejně propagovaných mýtech kolem větrných a solárních elektráren, kdy se veřejnosti neříká, že jediný blok JE by musel být nahrazen tisícemi větrných elektráren s stovkami tisíc m2 solárních panelů a odpovídajícím záběrem využívaných ploch. Komunikátoři jádra musí opravit i mnoho chybných názorů veřejnosti ohledně tisíců mrtvých v Černobylu, zdravotních následků kontaminace v okolí této JE a pod. Co se týká odpadů z jaderné energetiky, tak málo kdo z veřejnosti ví, že uhelný a ropný průmysl produkuje oběmově mnohem více odpadů než jádro a pokud se transportů týče, tak nehledě na to že přeprava radioaktivních materiálů je technicky i bezpečnostně dobře zvládnutá činnost, tak veřejnost je přesvědčena, že to je „Achilova pata“ jaderné energetiky. Podobný výsledek ukázal i Eurobarometr EU, že veřejnost v Evropě věří řadě mýtů, které v jejich očích vyřazují jádro z portfolia vhodných zdrojů pro budoucnost (pozn.autora). Příští konference PIME 2008 se bude konat v únoru 2008 v Praze, České republice.

Rekordní výroba z jádra v USA

Americké jaderné elektrárny dosáhly v minulém roce 2006 rekordní celkové roční výroby ve výši 787,6 TWh elektřiny. Celkem 103 jaderných energetických bloků pracovalo loni s průměrným ukazatelem způsobilosti 89.9 %. Jaderný energetický institut NEI zveřejnil také průměrné provozní náklady (náklady na provoz a údržbu, vč. nákladů na palivo), které dosáhly 1,66 US centů/kWh. Dle vyjádření CEO NEI p. Skopa Bowmana trvalá bezpečnost, vysoká výkonnost a efektivní provoz JE ukazují, že zvolený „business model“ dobře funguje a bude zajisté jedním z kritérií zahájení výstavby nových bloků JE v USA.

Zavážení paliva do reaktoru 2. bloku JE Cernavoda

Na 2. bloku JE Cernavoda (PHWR, 655 MW) bylo dne 15.02.07 zahájeno první zavážení jaderného paliva do reaktoru. Od tohoto okamžiku se stal 2. RB oficiálně novým jaderným zařízením dle licence vydané rumunským jaderným dozorem. Společnost Nuclearelectrica, která provozuje tuto JE, ocenila mezinárodní manažerký tým (manažeři z Rumunska, Kanady a Itálie) za skvělou práci v rámci příprav certifikace a licence. Jaderné palivo se bude zavážet cca 10 dní v rozsahu 4 560 palivových svazků, což představuje okolo 100 t přírodního uranu. JP se vyrábí přímo v Rumunsku na závodě Pitesti a tento závod je pobočkou Nuclearelectrica (v provozu od 1996). Dle dalšího hmg. na konci 02/2007 se do I.O. naplní těžká voda a první kritičnosti má 2. blok dosáhnout v 04/2007. Komerční provoz je naplánován od 09/2007. První dva bloky JE Cernavoda se mají podílet na celkové výrobě elektřiny v Rumunsku cca 18 %. Dále probíhá příprava výstavby 3. a 4. bloku, jenž má být zahájena na počátku r. 2008 a plánovaná doba výstavby je 64 měsíců.

Rozvoj jaderné energetiky v Jižní Africe

Francouzská firma AREVA nabízí vstoupit do projektu vývoje jaderného energetického reaktoru PBMR (pebble-bed modular reactor) v Jižní Africe výměnou za to, že dostane nový kontrakt na výstavbu druhé konvenční jaderné elektrárny v zemi. Druhá konvenční jaderka se má stavět nedaleko JE Koeberg, na výstavbě které se také podílely francouzské firmy. Kromě toho J. Afrika připravuje vybudování svého vlastního obohacovacího závodu na výrobu jaderného paliva pro JE. Ministr průmyslu, p. Alec Erwin představil minulý týden veřejnosti energetický program J. Afriky, který počítá s výrazným rozvojem jaderné energetiky v zemi, výstavbou 12 konvenčních a 24 PBMR jaderných elektráren na jejich území. J.A. také uvažuje s recyklací a přepracováváním JP. V této souvislosti se také silně angažuje Rusko, které nabízí J. Africe vědecko-technickou podporu a výuku specialistů v rámci Mezinárodního centra jaderného paliva, které se připravuje v Kazachstánu.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku