Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2007

Jaderná energetika je pro Švýcarsko nezbytná

Švýcarská vláda přijala rozhodnutí, že jaderná energetika je pro zemi nezbytná na pokrytí nedostatku energie po roku 2020. Ministr pro energetiku p. Moritz Leuenberger dne 21.02.2007 představil veřejnosti novou energetickou politiku, která počítá s rozšířením současného podílu jaderných elektráren o nové jaderné bloky. Řekl, že Švýcarsko si nemůže dovolit setrvat na stávajícím podílu jádra v energetickém mixu, protože by to znamenalo významné ohrožení zajištění energetických zdrojů. Energetická politika je založena na třech pilířích: na efektivitě spotřeby, na obnovitelných zdrojích a na velkých elektrárnách v základním zatížení. Zde navrhují (jako „dočasné řešení“pokrytí současných požadavků) velké plynové elny a rozšíření parku jaderných elektráren. Kromě toho 3 z 5 jaderných bloků ve Švýcarsku se blíží konci své životnosti a končí dlouhodobé kontrakty na dovoz elektřiny ze zahraničí. Federální rada státu rozhodla, že jít cestou jádra je pro Švýcarsko ne variantním řešením, ale naprostou nutností. Tato situace, dle prohlášení vlády, vznikla nedokonalým plánováním energetiky v minulosti.

Výstavba dvou nových jaderných bloků na Slovensku

Italská společnost ENEL, která vlastní Slovenské elektrárně, schválila v průběhu příštích 5 let výstavbu dvou nových jaderných bloků (3. a 4. blok) v lokalitě JE Mochovce. CEO a GŘ společnosti ENEL p. Fulvio Conti přislíbil ministerskému předsedovi p. Robertu Ficovi, že práce na dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce (VVER 440, V 213) budou zahájeny již v druhé polovině tohoto roku. Předběžné odhady říkají, že se jedná o investici cca 63 miliard Slovenských korun (SKK). ENEL je připravena investovat na Slovensku do r. 2013 celkem 110 miliard SKK, což byla jedna z podmínek získání 66 % akcií ve SE. Dle stávajících plánů budou dále investovat do zvýšení výkonu 1. a 2. bloku JE Mochovce a dvou uhelných bloků. Slovenská vláda, která stále vlastní v SE podíl 1/3 akcií, zajistí společnosti získání potřebných povolení a státních garancí. Vzhledem k tomu, že stavební povolení pro 3. a 4. blok je stále ještě v platnosti (až do r. 2012), tak se v současnosti čeká na vyjádření institucí EU v souvislosti s financováním nových jaderných bloků. Zvýšení instalovaného výkonu na Slovensku znamená náhradu za odstavené bloky V-1 v J. Bohunicích a kromě toho ENEL plánuje posílit svou ekonomickou bilanci vývozem elektřiny do okolních zemí.

EdF si ponechá 100% podíl na stavěném 3. bloku JE Flamanville

Společnost EdF se rozhodla, že si ponechá celý 100 % podíl na stavěném 3. bloku JE Flamanville (EPR, 1600 MWe). Zrušila původní předběžnou dohodu se společností ENEL (z 05/2005), kdy jim nabízeli podíl 12,5 %, tedy 200 MWe a účast na vývoji, výstavbě a provozu této nové JE, stejně jako na následujících šesti nových jaderných blocích. Avšak p. Pierre Gadonneix, CEO EdF, nedávno zveřejnil, že se společnost EdF rozhodla ponechat si celý projekt Flamanville 3 ve své režii a pomocí něho si obnovit vlastní know-how pro budoucí očekávaný export těchto jaderných bloků do zahraničí.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku