Prohlášení České nukleární společnosti k útokům na předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Česká nukleární společnost (ČNS) je hluboce pobouřena osobním útokem a následnou mediální kampaní, kterou se snaží rozpoutat ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík proti předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Ing. Daně Drábové, Ph.D. Obvinění, že nese spoluvinu na takzvaných nehodách na jaderné elektrárně Temelín, k nimž došlo v uplynulých dvou týdnech, je zcela absurdní a pro odborníky nepřijatelné.

V Temelíně nedošlo totiž k žádným nehodám, nýbrž provozním událostem s únikem mírně radioaktivní vody mimo primární okruh. V žádném případě však nemohla být ohrožena jaderná bezpečnost, protože reaktor je mimo provoz. Je odstaven na výměnu palivových článků. Nedošlo rovněž k žádnému ohrožení životního prostředí, naprosto proto nechápeme, proč se ministr životního prostředí snaží vstupovat do vyšetřování událostí, které jsou zcela mimo jeho kompetenci.

Příčiny obou provozních událostí musí být samozřejmě řádně vyšetřeny jak provozovatelem elektrárny, tak inspektory SÚJB, což ČNS plně podporuje. Teprve na základě výsledků tohoto šetření může SÚJB v souladu s platným Atomovým zákonem rozhodnout o případných sankcích vůči provozovateli jaderné elektrárny Temelín, tj. společnosti ČEZ. Jakékoli vyvolávání zbytečné hysterie škodí objektivitě vyšetřování. Snahu o politické ovlivňování činnosti a rozhodování SÚJB ze strany místopředsedy vlády a ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka považuje Česká nukleární společnost za velmi nebezpečný precedens, jehož pokračování by vedlo k dalšímu úpadku politické kultury v České republice.

Předsedkyně SÚJB Ing. Dana Drábová, která v současné době rovněž předsedá organizaci WENRA, což je sdružení jaderných dozorů zemí EU, prokázala během dosavadního výkonu své funkce v SÚJB nejen vysokou odbornou a manažerskou kvalifikaci, ale také schopnost jasně, srozumitelně a přesvědčivě vystupovat a komunikovat s médii i širokou veřejností. Je uznávanou osobností v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Česká nukleární společnost ji proto považuje za člověka na svém místě a důrazně protestuje proti zpochybňování její kompetence a znevažování vykonané práce v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V Praze, dne 12.3.2007
Za výbor České nukleární společnosti:
viceprezidenti RNDr. Miroslav Kawalec, Ing. Václav Bláha, CSc., Ing. Karel Dach, CSc.

zpět na úvodní stránku