Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2007

Šestý jaderný blok ve Finsku

Dvě nejvýznamnější finské energetické společnosti TVO a Fortum oznámily, že zahajují nezávislé analýzy vlivu na životní prostředí, tzv. EIA pro výstavbu dalšího jaderného bloku (již šestého) ve Finsku na obou stávajících lokalitách JE – na Olkiluoto (TVO) a na Loviise (Fortum). CEO a president TVO p. Pertti Simola řekl, že jeho firma se zatím ještě definitivně nerozhodla pro výše uvedenou investici, ale že vnímají, že v příští dekádě bude ve Finsku zapotřebí nový energetický zdroj. Proto se obě společnosti rozhodly zahájit licenční proces, který začíná vypracováním studie EIA a pokračuje žádostí investora k vládě na vydání „principiálního rozhodnutí o výstavbě“ (a decision-in-principle). Konkurenční Fortum plánuje zahájení EIA v dubnu 2007 a předpokládá její dokončení na podzim 2008. Iniciativy obou společností jsou v souladu se státní energetickou politikou, jenž byla schválena parlamentem již v loni. V současnosti se staví ve spolupráci s fy. AREVA 3. jaderný blok v lokalitě Olkiluoto (plánované dokončení v r. 2011) a v listopadu 2006 požádala JE Loviisa ministerstvo Průmyslu a obchodu o prodloužení provozní licence svých dvou bloků o dalších 20 let (tedy do r. 2030).

Předběžný souhlas s výstavbou nového jaderného bloku v USA

Jaderný dozor Spojených států NRC vydal minulý týden již druhý v pořadí „předběžný souhlas“ (early site permit - ESP) s výstavbou nového jaderného bloku na lokalitě JE Grand Gulf v Mississippi. Společnost Entergy Corporation si podala žádost již v říjnu 2003 a proces posuzování trval 3,5 roku. Tento předběžný souhlas umožňuje společnosti po dobu 20 let se rozhodnout o finanční investici a podat si žádost č. 2 k NRC na zahájení výstavby nového jaderného bloku s podrobnější definicí konkrétního typu reaktoru a dalších technických podmínek. Tato licenční procedůra v USA umožňuje NRC snížit rozhodovací riziko jaderného dozoru s ohledem na environmentální aspekty a další specifické požadavky pro danou lokalitu. Teprve poté má potenciální investor čas a prostor na finanční rozhodnutí k uvedené investici. První ESP obdržela v USA firma Exelon Generation pro lokalitu JE Clinton, v Illinois dne 8. března 2007. NRC nyní pracuje na dvou dalších ESP pro JE North Anna a JE Vogtle.

Zavážení paliva na čínské JE Tianwan

Na druhém bloku JE Tianwan (VVER 1000), kde v současnosti probíhají spouštěcí práce, bylo poprvé zavezeno jaderné palivo do AZ reaktoru. Práce na zavezení 163 palivových kazet byly zahájeny 16. března 2007. Výstavba JE Tianwan probíhá s ruskou účastí a jedná se o největší projekt vzájemné spolupráce obou zemí v jaderné oblasti. První blok JE Tianwan byl poprvé připojen k síti v květnu 2006.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku