Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2007

Souhlas se stavbou nového jaderného bloku ve Flamanville

Dne 10.dubna 2007 vydala francouzaská vláda svým dekretem oficiální souhlas se stavbou nového jaderného bloku ve Flamanville. Jedná se o tlakovodní reaktor EPR generace III+ (European pressurised water reactor) 1600 MWe, který postaví francouzsko-německá firma AREVA a investorem stavby je elektrárenská společnost EdF (rozhodnutí a žádost v 09/2006). Přípravné stavební práce na lokalitě již začaly a do konce tohoto roku se má celý projekt výstaby Flamanville-3 rozjet naplno. Dle plánů má být elektrárna dokončena v r. 2012 a náklady na její výstavbu se očekávají ve výši 3.3 miliardy EUR (4.4 miliardy USD). Na lokalitě Flamanville jsou již v provozu dva jaderné bloky PWR o výkonu každý 1330 MWe. Elektrárenská společnost EdF provozuje 58 jaderných bloků na 19 lokalitách ve Francii, které se podílí na výrobě elektřiny v zemi více než 85 %.

Kladné rozhodnutí na provoz úložiště v Německu

Německý nejvyšší soudní dvůr ukončil svým rozhodnutím ze dne 3. dubna 2007 dlouholetý spor ohledně otevření centrálního úložiště na nízko a středně radioaktivní odpady. Jedná se o lokalitu bývalého lomu na železnou rudu Konrad v Německu. Kladné rozhodnutí na oficiální provoz tohoto centálního úložiště představuje průlom v přístupu Německa k nakládání s Ra odpady. Federální ministr životního prostředí p. Sigmar Gabriel k tomu řekl, že soud neměl jinou alternativu a vláda musí toto rozhodnutí přijmout. Realizační práce na výstavbě tohoto centrálního úložiště na RaO mají začít co nejdříve. Nicméně p. Gabriel řekl, že toto rozhodnutí není možno spojovat s druhou kauzou, centrálním úložištěm na vysoce Ra odpad v solném dole Gorleben. Kolem tohoto úložiště se diskuse stále ještě vedou, i když vyjádření vědeckých kapacit zní: „lokalita je z hlediska metodického a koncepčního bezpečná a vhodná pro ukládání radioaktivních materiálů.“

Join venture Alstom a Atomenergomash

Francouzská společnost Alstom, zajišťující dodavatelské služby v energetice, zakládá společně s ruským podnikem Atomenergomash „join venture“ s cílem zajišťování dodávek „kompletního balíčku“ technologických celků při výstavbě jaderných elektráren (jaderný i nejaderný ostrov). Kontrakt na vytvoření nové společnosti byl podepsán 2.4.2007 v Moskvě a Alstom v ní bude vlastnit 49 % akcií. Vedení společnosti bude sídlit v Podolsku, nedaleko od Moskvy. Hodnota zakládajícího majetku přesahuje hodnotu 200 milionů EUR. Součástí dohody je i transfer technologií, včetně klasické parní turbíny typu Alstom „Arabelle“ i hlavních generátorů. Nová společnost se chce zaměřit především na domácí trh v Rusku, ale dlouhodobějším cílem je se účastnit i nabídkových řízení na nové elektrárny s ruskou jadernou technologií v zahraničí.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku