Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2007

E.ON chce postavit JE v jižním Finsku

Německá energetická společnost E.ON se chystá postavit novou jadernou elektrárnu v jižním Finsku.V současnosti jedná o nákupu pozemků na možnou stavbu JE, 55 mil východně od Helsinek, nedaleko stávající JE Loviisa. Vlastnictví pozemků s možností výstavby elektrárny je podmínkou, kterou si E.ON jistí souhlas Finska s tímto projektem. Mluvčí E.ONu řekl, že jejich firma nejprve posoudí technologické, ekonomické a ekologické požadavky pro stavbu nového jaderného bloku ve Finsku před tím, než podá oficiální žádost.

INES 2 pro JE Shika-1

Historická událost s neplánovaným dosažení kritické reaktivity reaktoru na JE Shika-1 z 18.06.1999 byla zpětně ohodnocena stupněm INES 2. Jednalo se podle definice INES o „incident“. Při události, kterou provozovatel nenahlásil, nedošlo ke zranění osob a ani k žádnému úniku radioaktivity. Tato událost vyšla najevo poté, co jaderný dozor nařídil provozovatelům JE v Japonsku prozkoumat jejich záznamy a nahlásit zpětně veškeré události, které nebyly dle tehdejších kritérií nahlášeny.

Intenzivní jaderná spolupráce Japonska a Ruska

Dne 26.04.2007 se zahajují v Tokiu mezivládní jednání mezi Japonskem a Ruskem na téma intenzivní spolupráce v jaderné energetice. Ministr pro atomovou energii p. Kirienko se vyjádřil, že konkrétní dohody a kontrakty mohou být uzavřeny do konce 2007 a řekl, že se chystá pozvat japonské firmy k projektům výstavby nových jaderných bloků na Dálném východě Ruska. Společnost Rosenergoatom uvažuje na Dálném východě postavit minimálně dva 1000 MW bloky. Hlad po elektřině na Dálném východě posílila i žádost Číny na nákup z Ruska až 30 miliard kWh ročně. Ruský president V. Putin schválil program na zvýšení podílu jádra v ruské síti z dnešních 17 % na min.25 % do r. 2030. P. Kirienko na toto téma řekl, že novou politikou Ruska bude stavba JE především na jejich území, ale dohodnuté kontrakty z minulosti se budou snažit dodržet. Veškeré kontrakty se zahraničím budou probíhat prostřednictvím Atomstroyexportu, který v současnosti jako jediná firma na světě staví 5 jaderných bloků (Čína, Indie, Irán a připravuje se JE Belene v Bulharsku).

Zahájena výstavba plovoucí JE v Rusku

V Severodvinsku byla zahájena výstavba plovoucí jaderné elektrárny s výkonem 70 MWe. Při konstrukci je použit osvědčený jaderný reaktor KLT-40S z jaderných ledoborců. Na palubě "plavjušky" budou dva takové reaktory. S dokončením stavby se počítá v r. 2010 a bude napájet elektřinou severní oblasti Ruska.

Mitsubishi povede vývoj množivých reaktorů v Japonksu

Japonská vláda vybrala společnost Mitsubishi Heavy Industries (MHI) jako klíčovou firmu, která povede vývoj nové generace japonských rychlých množivých reaktorů FBR. Reaktory FBR jsou zahrnuty do dlouhodobých plánů japonské energetiky (maximalizace využití uranového paliva).

Nový jaderný blok v Indii

Do komerčního provozu byl uveden nový jaderný blok Kaiga - 3 (PHWR, 220 MWe). Další blok téže JE Kaiga - 4 (PHWR, 220 MWe) bude spuštěn o cca 6 měsíců později. Indická jaderná technologie je převážně založená na těchto typech reaktorů - 10 bloků PHWR (tlakovodní reaktory s těžkou vodou), kromě jediné JE Tarapur, která má dva bloky BWR (varný reaktor). Vláda v současnosti schválila výstavbu 4 dalších bloků PHWR 700 MWe na JE Kakrapar a JE Rawathbata.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku