Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2007

Prodlužování životnosti JE snižuje ceny elektřiny

Známý ekonomický analytik p. Guy Doyle z agentury Mott MacDonald zveřejnil výsledky studií, které oceňují vliv prodlužování životnosti JE na cenu elektřiny v EU. Závěry jsou takové, že finanční benefity mohou být obrovské. Hromadné prodlužování životnosti jaderných energetických bloků v EU, což je stávající trend, může snížit velkoobchodní ceny elektřiny až o 5 EUR/MWh. Kromě toho posouvá břemeno jaderné energetiky na vyrovnání svých závazků o dvě dekády a tedy do období, kdy bude zcela jistě jiné investiční prostředí, nové technologie a lepší pobídková politika na výstavbu nových zdrojů. Další výhodou prodlužování životnosti je relativní zvyšování instalovaného výkonu za cca 25 % nákladů na pořízení nových zdrojů a také odložení nákladů na vyřazování JE. Většina zemí nyní uvažuje s prodloužením životnosti až na 60 let, bude-li to možné.

První kritičnost 2. bloku JE Tianwan

Druhý blok JE Tianwan (VVER 1000) v Číně dosáhl dne 30.4.2007 poprvé svého kritického výkonu. První připojení do sítě je naplánováno na červen 2007. JE Tianwan staví ruská společnost Atomstroyexport a tento projekt je největším svého druhu mezi Čínou a Ruskem. Výstavba JE Tianwan-1 byla zahájena v říjnu 1999 a do sítě byl připojen 12.05.2006. Druhý blok Tianwan-2 se začal stavět v září 2000.

Modernizace a zvyšování výkonu JE Ringhals

JE Ringhals modernizuje své bloky a zvyšuje jejich jmenovitý výkon. Výkon 1. bloku JE Ringhals-1 (BWR) byl nedávno zvýšen o 15 MW na celkových 858 MW. Dne 20.dubna 2007 dostali povolení od švédského jaderného dozoru SKI na zvýšení tepelného výkonu reaktoru 1. bloku o 40 MWt z původních 2500 MWt. Švédsko provozuje v současnosti 10 reaktorových bloků, které vyrobily v r. 2006 celkem 65 TWh elektrické energie. Vlastní JE Ringhals sestává ze 4 bloků (1 x BWR 858 MW, 1 x PWR 867 MW, 2 x PWR 917 a 908 MW). V roce 2006 vyrobili celkem 27 TWh nehledě na problémy při odstávkách a vzniklém požáru transformátoru na 3. bloku v listopadu 2006.

Společný postup USA a Japonska při rozvoji jádra

USA a Japonsko podepsali dohodu na nejvyšší státní úrovni o společném výzkumu nové generace jaderných reaktorů a globálním prosazování expanze jaderné energetiky. Dohoda má podobu Akčního plánu na společný postup při rozvoji jaderné energetiky a je výsledkem rozsáhlých vyjednávání mezi oběma zeměmi.V oficiálním prohlášení, které zveřejnil americký úřad DOE dne 25.04.2007 jsou uvedeny čtyři hlavní oblasti spolupráce: 1. Výzkum jaderné energetiky v rámci programu GNEP (Globální partnerství v jaderné energetice), 2. Státní politika a programy na výstavbu nových jaderných bloků, 3. Mechanismy zabezpečení dodávek jaderného paliva, 4. Rozšíření jaderné energetiky do zainteresovaných zemí, současně zajištění nešíření jaderných zbraní. President Bush a japonský premiér Shinzo Abe prosadili, že zahájení Akčního plánu bude probíhat s okamžitou platností. Obě země sestaví pracovní skupiny na vývoj technologie rychlých R, malých a středně velkých jaderných bloků, na bezpečnostní záruky a fyzickou ochranu a na nakládání s RaO. Současně DOE požádalo kongres USA o 24 miliard USD pro fiskální rok 2008 na prosazení balíčku projektů na nastartování vývoje nových jaderných technologií, z toho se plánuje 395 mil. USD na činnosti v rámci GNEP.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku