Třetí cesta české energetiky

Během posledního roku jsem několik měsíců žil v rozvojovém světě. Člověk nemusí být specialista na energetiku, aby si všimnul, že elektrické sítě v těchto zemích nejsou příliš kvalitní. Poznáte to celkem jednoduše. Žárovky tak nějak blikají a občas zhasnou úplně. Tohoto si nelze nevšimnout. Na světlo reagují už nižší zelení živočichové.

Přestože neznám přesně složení zdrojů, které slouží k výrobě elektřiny v těchto lokalitách, neznám ani přesná čísla, kolik ze kterého čerpají, dovoluji si odhadnout, že ke většině výpadků došlo z důvodu přetížení sítě, tj. spotřeba – poptávka po elektřině je vyšší než výroba. Výpadky totiž nevznikly v čase přírodních pohrom, prudkého deště či větru. Naopak většinou k výpadku došlo za slunného, horkého dne v době oběda a pozdního odpoledne. Právě v době, kdy naplno běží výrobní podniky, organizace, zapínají se největší spotřebiče, klimatizační jednotky, samozřejmě nejen tyto. Stručně řečeno veškeré elektrické spotřebiče a co jich doma či ve firmách máme, jsou nám bez proudu k ničemu.

Lidé si však na elektřinu zvykli i v méně vyspělých zemích. výpadky řeší tím, že si pořídí dieselagregát, zapojí a v době výpadku tento zapnou. Samozřejmě, ne každý si může náhradní generátor zakoupit. Ale i v rozvojových zemích jsou lidé, kteří na to mají. Ve čtvrti, kde jsem byl ubytován, byl náhradní generátor přirozenou součástí každého domu.

I u nás se diesel generátory používají, většinou však jako zdroje záložní nebo v nepřístupných lokalitách. Pokud budou zelení brzdit výstavbu nových výkonných elektráren, pokud naše soustava přestane být schopná dodávat spolehlivě energii a výpadky se stanou každodenní záležitostí, lidé a firmy to budou nuceny řešit po svém. Pravděpodobně si pořídí vlastní zdroje podle vzoru rozvojových zemí. Bohužel toto řešení nebude vůbec levné, neboť takové zařízení stojí od několika desítek k několika stovkám tisíc - podle výkonu. Provoz takového zdroje na naftu či benzín bude také velmi nákladný - několik desítek až stovek korun za hodinu. Okolí bude zatěžováno hlukem, zplodinami. V úvahu je třeba vzít také obsluhu, tankování, údržbu, atd. Sečteno, podtrženo, nebude to vůbec ekonomické ani ekologické, zvýší se naše závislost na ropě.

Snad právě proto bych poprosil zodpovědné zástupce zelených stran a iniciativ za přehodnocení svých názorů na rozvoj energetiky v ČR. Jestli jejich boj za ekologii je přínosný pro lidi, přírodu, pro naši ekonomiku. Naše země může průmyslově využívat pouze elektřinu z jádra či z uhlí, vše ostatní budou zdroje pouze doplňkové. Pokud nepostavíme nové elektrárny, elektřina nebude vždy a nebude pro každého.

Vladimír Zouzalík

zpět na úvodní stránku