Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2007

První kritičnost 2. bloku JE Cernavoda

2. blok JE Cernavoda dosáhl dne 6. května 2007 v 23:25 místního času poprvé kritického výkonu reaktoru. Reaktorový blok Cernavoda-2 (PHWR Candu, 655 MW) má být uveden do komerčního provozu dle plánu v září 2007. Oba dva bloky JE Cernavoda budou dodávat do rumunské elektrické sítě cca 18 % z celkové výroby elektřiny v zemi. JE je ve vlastnictví národní společnosti Nuclearelectrica a významně přispívá k bezpečnosti dodávek elektřiny a ke snížení skleníkových plynů v ovzduší. V současné době probíhají přípravné práce na výstavbu 3. a 4. reaktorového bloku.

Přepracování jaderného paliva z vyřazených italských JE

Firma AREVA podepsala dne 09.05.2007 s Itálií kontrakt v hodnotě 250 mil.EUR na přepracování 235 tun jaderného paliva z vyřazených italských JE. Vyřazené jaderné zařízení vlastní v Itálii státní společnost Sogin. Kontrakt zahrnuje transport, přepracování a balení/zapouzdření jaderného paliva z vyřazených jaderných bloků JE Caorso, JE Enrico Fermi a JE Garigliano. Tyto byly odstaveny na základě všelidového referenda v r. 1987. Použité jaderné palivo se bude přepravovat do přepracovacího závodu v La Hague, v severozápadní Francii. Itálie si převezme v záverečné fázi vitrifikovaný Ra odpad (zatavený do skla) zpět a uloží ho ve vlastním úložišti. Zpracování a zpětný transport má být ukončen nejpozději k 31.12.2025. Představitel fy. Sogin p. Romano oznámil, že zahájením demontáže JE a přepracováním jaderného paliva se Itálie zařadila mezi země, které se zodpovědně hlásí k jaderné energetice a zároveň získávají know-how pro vyřazování a vyčištění lokalit JZ (kromě 4 bloků JE, také 4 závody na zpracovávání a výrobu JP). Vlastníkem fy. Sogin je italské ministerstvo Ekonomiky a financí.

Jaderná energetika je klíčovou technologií ke snížení emisí skleníkových plynů

Pracovní skupina OSN zaměřená na změny globálního klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) po svém jednání v Bankogu zveřejnila výsledky své práce pro tvůrce světové politiky. Ve zprávě se uvádí, že jaderná energetika je klíčovou technologií ke snížení emisí skleníkových plynů v současnosti a tzv. pokročilé jaderně energetické technologie (vyšších generací) budou představovat hlavní technologie výroby čisté elektřiny v časovém horizontu 2030. Předpokládají nárůst podílu jádra na celosvětových 18 % ze současných 16 %, z čehož odvozují cenu 1 t CO2 za cca 50 USD. Nicméně IPCC dále uvádí, že bezpečnost JE, nešíření jaderných zbraní a RaO zůstávají i nadále omezujícími faktory jaderné energetiky na jejichž řešení se musí dále pracovat. Jedinou zemí, která zasadně nesouhlasila s těmito závěry bylo Rakousko.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku