Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2007

Změny v organizaci jaderné energetiky v Rusku

V Rusku právě probíhá transformace a nové organizační uspořádání jaderné energetiky. Na základě příkazu prezidenta V. Putina ze dne 27. dubna 2007 vzniká státem kontrolovaná korporace Atomenergoprom. Tato nová akciová společnost vzniká spojením čtyř největších firem, které podnikají v ruské jaderné energetice: TVEL, Techsnabexport, Rosenergoatom a Atomstroyexport. Dle prezidentského příkazu má Atomenergoprom řídit celou civilní jadernou energetiku s účinností od ledna 2008. Má zajišťovat následující funkce: centralizované řízení civilní jaderné energetiky v Rusku, poskytovat komplexní služby v palivo-energetickém cyklu od těžby uranu, přes výrobu paliva, výrobu elektřiny a projektování a výstavbu jaderných elektráren v Rusku i v zahraničí.

AP1000 je v souladu s evropskými technickými požadavky

Západoevropské sdružení výrobců a provozovatelů JE, známé jako EUR (European Utility Requirements), kteří vytvořili soubor sočasných technických požadavků na projekty nových jaderných elektráren, vydali osvědčení, že nový projekt Westinghouse AP1000 (PWR, 1100 MWe) je v souladu s 99 % z těchto cca 5000 požadavků. Na doplnění zbývajícího 1 % byla založena pracovní skupina EPP (The European Passive Plant group), složená z evropských energetických firem a dodavatelů jaderného zařízení, která připraví Akční plán na doplnění potřebných funkcí. Jedná se především o tyto aspekty nového projektu: ochrana proti pádu velkých letadel, provozní flexibilita z 12 na 24 měsíců a drobné úpravy dispozičního uspořádání JE. Toto doplnění projektu má být hotovo během příštích 18 měsíců.

Skupina pro řešení otázek bezpečnosti v jaderné energetice

Ministři financí zemí EU na Ekonomické radě dne 8. května 2007 v Bruselu schválili Evropské komisi jejich návrh na zřízení Skupiny pro řešení otázek bezpečnosti v jaderné energetice. Skupina má být složena z vysoce postavených zástupců bezpečnostních, dozorných a správních organizací členských zemí. Má diskutovat způsoby zvyšování bezpečnosti na jaderných zařízení, při nakládání s použitým palivem a RaO a současně s tím týkající se ekonomické otázky. Ekonomická a finanční Rada EU rozhodla, že skupina má do dvou let vypracovat zprávu jako podklad pro další politické rozhodování v EU. Skupina bude analyzovat různé oblasti JE jako je BOZP, harmonizace přístupů, sdílení znalostí a revidovat národní systémy pro nakládání s RaO. Dále se má provést analýza legislativního rámce pro financování vyřazování JE v členských státech EU.

Povolení na znovu uvedení do provozu 1. bloku JE Browns Ferry

Jaderný úřad NRC vydal povolení na znovu uvedení do provozu 1. bloku JE Browns Ferry ve státě Alabama, která byla odstavená již od r. 1985. JE patří společnosti Tennessee Valley Authority (TVA), která provedla v období posledních pěti let na dávno odstaveném bloku kompletní rekonstrukci, přestavbu a mnoho modifikací, aby zajistili splnění současných technických a bezpečnostních požadavků jaderného dozoru. Společnost proinvestovala na tomto bloku při rekonstrukcích 1,8 miliardy USD a pracovníci odpracovali okolo 15 mil.pracovních hodin. V současné době jsou v lokalitě v provozním stavu tři bloky s reaktory typu BWR 1065 MWe, 1118 MWe a 1114 MWe. Úřad NRC prodloužil provozní licence těchto bloků do 12/2033, 06/2034, 07/2036.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku