Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2007

Zpráva EURELECTRIC

EURELECTRIC - evropská organizace výrobců elektřiny (ČEZ je také členem), předložila 11.06.2007 institucím EU rozsáhlou zprávu: „Role elektřiny“ (při současném rozvoji společnosti). Vydání zprávy koresponduje s letošní Výroční konferencí Eurelectric v Antverpách. Jedná se o detailní rozbor úlohy elektřiny, který zpracovaly nezávislé vědecké pracoviště z různých zemí s ohledem na Trvale udržitelný vývoj, obsahuje několik tisíc stran textů, tabulek a grafů. Zkrácená verze s klíčovými informacemi je na cca 220 stranách. Zpráva je rozdělena do částí: A-poptávka, B-dodávka a C-modelování prostředí. V části A jsou rozebrány veškeré aspekty, které formují poptávku a dle různých scénářů predikují potřebu elektřiny do roku 2030, včetně žádaných úspor a vyšší efektivity na straně výroby i spotřeby. Zásadně nové návrhy jsou v sektoru „vytápění a chlazení“ a v sektoru „dopravy“. V prvém případě vědci navrhují masivní zavedení tepelných čerpadel jako záměnu vytápění na plyn a olejová paliva a v druhém případě tzv. „ plug-in hybrid vehicle“, neboli hybridní vozidla na elektrický pohon s periodickým dobíjením akumulátorů a spalovacím motorem pro situace, kdy není k dispozici el. proud. V části B jsou podrobně rozebrány nejmodernější technologie na výrobu elektřiny, a zejména pak ty, které budou průmyslově využitelné v letech 2030 a 2050. Ukazují, že cca v polovině století by mohla být EU schopna vyrábět elektřinu téměř bez CO2. Rozsáhlé annexy dokumentují perspektivní technologie. Třetí sektor C analyzuje a modeluje prostředí v několika scénářích: - základní (tradiční přístup) představuje nárůst CO2 o 10% do 2030 a neudržitelnou závislost na dovozu energií, - výrobní (větší výroba z jádra a vody), - OZE a efektivita (větší využívání) a čtvrtý, plynoucí z - „role elektřiny“, který nabízí 30% snížení CO2, kombinace OZE, JE a čistých uhelných technologií s tzv.CCS, vyšší efektivitou (inteligentní elektrifikace), tepelná čerpadla, vysoce efektivní spotřebiče, elektromobily. Tuto poslední variantu bude EURELECTRIC prosazovat.

Malý požár na 2. bloku JE Olkiluoto

Na 2. bloku JE Olkiluoto (BWR, 860 MWe) vznikl dne 7.6.07 malý požár. 2. blok byl okamžitě odstaven, ale nedošlo k žádnému úniku radioaktivity, ani nedošlo ke zranění osob nebo poškození životního prostředí. Požár vznikl na ložisku turbíny a byl rychle uhašen ručními hasicími přístroji. Došlo k poškození malé části izolace v okolí místa zahoření. Bližší technické podrobnosti zatím nejsou známy a probíhá šetření proč k požáru došlo. 2. blok JE Olkiluoto dosáhl v loňském roce rekordní výroby 7 294 TWh a ukazatele způsobilosti 96,7%, což jej řadí mezi nejlepší na světě.

Strategický význam nové litevské JE

Litevský ministerský předseda p. Gediminas Kirkilas prohlásil, že nová JE na Ignalině bude mít obrovský strategický význam v celé této oblasti, jak v ekonomické tak i politické úrovni. V současnosti probíhá v litevském parlamentu příprava a schvalování nového zákona, potvrzující výstavbu 2 nových jaderných bloků 1600 MWe s prvním blokem uvedení do provozu v r. 2015.Litevská vláda plánuje si ponechat 34% podíl a zbylých 66 % rozdělit stejným dílem mezi zainteresované země Polsko, Lotyšsko a Estonsko. Litevský podíl na výstavbě nové JE bude kontrolovaný národní investiční společností, která má vzniknout ze společností Lietuvos Energij, Rytu Skirstomieji a VST, která bude současně odpovědná za výstavbu.Stát bude vlastnit v tomto novém konsorciu 51 % akcií. Podíl Polska na tomto projektu je ze strany Lotyšska a Estonska stále ještě kriticky posuzován a konečná dohoda bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku