Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2007

Dodavatelské problémy při výstavbě nových JE

Ve dnech 26.-27. června 2007 se uskutečnila v Londýně konference finančního a energetického sektoru s tématem výstavby nových JE v Evropě. Kromě jiného zde zaznělo z úst představitelů Arevy (největšího světového dodavatele jaderně-energetických zařízení), že při výstavbě finské JE Olkiluoto 3 se ukázalo, že jedním z největších problémů je rozvinout a zajistit celý dodavatelský řetězec všech komponentů a součástí stavby. V případě Olkiluoto 3 se jedná o 1600 dodavatelů z 29 zemí a AREVA v tomto směru získává neocenitelné know-how. Současná výstavba finské elektrárny se z těchto a jiných důvodů zpožďuje zatím o cca 1 rok. Také ve V. Británii by potenciální výstavba nového jaderného bloku byla tímto slabým místem, říkají představitelé energetiky. Zástupci Westinghouse zde připomenuli, že nejenom těžké výkovky pro výrobu hlavních komponent JE jsou v současnosti nedostatkovým zbožím, ale i takové základní materiály jako je např. kvalitní beton a hlavně jeho dostatek způsobí patrně dodavatelům obrovské problémy. Před zahájením výstavby je nutné prověřit nejenom dodavatele, ale i dodavatele dodavatelů – subdodavatele, postupně v celé jejich vertikální línii.

Nové jaderné bloky v Rumunsku

Rumunská vláda schválila strategii pro výstavbu nových jaderných bloků Cernavoda 3 a 4 formou závazných nabídek potenciálním investorům, jenž mají být předloženy do konce září 2007. Výběr investora má pak navazovat do konce listopadu 2007. Investiční dohodu na výstavbu dvou bloků s vybraným investorem by chtěla rumunská vláda připravit do konce roku 2007 a schválení, včetně registrace projektové organizace na počátku r. 2008. Nejzašší termín zahájení výstavby obou bloků je konec r. 2008. Financování výstavby má být záležitostí projektové organizace a vláda se nechce do procesu vměšovat. Do roku 2015 se má podíl jádra na domácí výrobě elektřiny v Rumunsku zvýšit z dnešních 9 % na 24 %.

Zahájení výstavby nových jaderných bloků v Novovoroněži

Za účasti vrcholných vládních představitelů S. Ivanova (1. zást. ministerského předsedy) a S. Kirienka (Rosatom) byla 20.06.2007 oficiálně zahájena výstavba dvou nových jaderných bloků na JE Novovoroněž. Jedná se o tzv. druhou fázi výstavby bloků VVER 1000 (známé pod názvem AES 2006). Generální dodavatel a projektant Atomenergoprojekt podepsal kontrakt na výstavbu těchto dvou bloků v hodnotě 130 miliard rublů. Bloky mají být dokončeny v letech 2012 a 2013. Generální ředitel Atomenergoprojektu p. Vladimir Generalov řekl, že to je poprvé, kdy v Rusku bude inženýrská organizace odpovědná za celý proces výstavby JE. Nový projekt v Novovoroněži je v souladu s politikou federální vlády zvýšit podíl jádra během příštích osmi let z 15,6 % na 18,6 %. Pro úplnost, současně s dvěma novovoroněžskými se budou v Rusku stavět následující jaderné bloky: jeden blok na JE Leningradská, dále JE Volgodonsk-2 a JE Kalinin-4.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku