European Young Generation Forum (EYGF) 2007

Amsterdam, 5. – 10. červen

Úterý, 5. červen: Úterní odpoledne přivítalo účastníky konference v Amsterdamu slunné počasí s příjemnou teplotou 25o C. Po registraci, která proběhla v hotelu, kde se konference konala se osazenstvo přemístilo do první holandské elektrárny. Dnes je již elektrárna nefunkční a je z ní vytvořeno muzeum. Mohli jsme si tak prohlédnout např. sbírku historických výtahů, pouličního osvětlení nebo elektrických domácích spotřebičů. Zde byla připravena uvítací večeře doprovázena živou hudbou (sponzorována byla firmou pro obohacování jaderného paliva URENCO).

Středa, 6. červen: Dopolední zahajovací část konference otevřelo několik „high level“ řečníků, kteří hrají důležitou roli v evropském nebo holandském jaderném průmyslu. Úvodní slovo patřilo Dr. Ruudu Lubbersovi – bývalému nizozemskému premiérovi a současnému předsedovi dozorčí rady ECN (Energy research Centre of the Nederlands) a NRG (Nuclear Research and consultancy Group). Následovala velmi zajímavá prezentace o reaktorech IV generace (Gen IV). Během oběda jsme měli možnost poznat mnoho nových lidí a získat tak velmi cenné kontakty. Odpolední sekce byla zaměřena na možnosti rozvoje jaderné energetiky v liberalizovaném energetickém trhu. Závěrečnou sekcí tohoto dne byla interaktivní prezentace na téma „Jak jednat s tiskem“. Večerní zábava byla typicky holandská – projížďka lodí po amsterdamských kanálech spojená s výbornou večeří servírovanou přímo na palubě.

Čtvrtek, 7. červen: Ve čtvrtek ráno jsme odjeli autobusem na exkurzi do JRC Pettenu (Joint Research Centre Institute for Energy), které se nachází uprostřed písečných dun u pobřeží Severního moře. Byli jsme rozděleni do několika menších skupin a postupně jsme navštívili High Flux Reactor, horké komory, vodíkové laboratoře a zařízení pro spalování biomasy. Poté jsme přejeli na pláž, kde jsme si při pikniku užili volné zábavy až do večera.

Pátek, 8. červen: Páteční program byl více interaktivní. Ranní sekce byla zahájena prezentací na téma jádro a vodík a poté následovala prezentace pojednávající o tom, co si lidé skutečně myslí o jaderné energii. Obě téma jsou velmi důležitá pro další využívání a přijetí jaderné energie. Po přestávce byla na pořadu diskuse o tom, zda je možné uspokojovat naše energetické potřeby bez přispění jaderné energie. Diskuse byla vedená moderátorem a hlavními aktéry byli jak zástupce jaderného PRO, tak zástupce ekologického hnutí. Do dialogu samozřejmě zasahovalo i publikum (mladá evropská generace). Závěr, který z diskuse vzešel je, že je nutné jadernou energii v blízkém časovém horizontu řadit do energetického mixu, neboť neexistuje alternativa v takovém měřítku, která by ji nahradila a současně neprodukovala emise CO2. Část odpoledne byla vyhrazena k prezentacím posterů. Zde, Jaderný Ústav v Řeži představil svůj projekt vodíkového autobusu s palivovými články (FCZ H2Bus). Poté následovalo slavnostní vyhlášení ceny Jana Runermarka. Tento rok se oceněným stal Dr. Ralf Güldner za jeho výjimečnou a nepřetržitou podporu mladé jaderné generace. Poslední část dne proběhla zajímavá „fusion road show“. Byla to nejen velmi zábavná podívaná, ale také poučná přednáška. Byli nám vysvětleny jak základy fúze, tak ukázány jednoduché experimenty a zodpovězeny všechny dotazy, takže se „show“ protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Rozlučková večeře se opět konala při plavě na lodi. Ke skvělé náladě přispělo opět vynikající jídlo (sponzorováno firmou AREVA), dobrá hudba a možnost tance.

Sobota, 9. červen: První víkendový den byl vyhrazen pro individuální návštěvy některých z mnoha amsterdamských muzeí nebo nám organizátoři zajistili velmi povedený výlet do městečka Lelystad, kde se nachází dílna vyrábějící kopie lodi ze 17. století. Večer jsme se sešli na poslední společné večeři. Ta se konala v tzv. mořském paláci, kde se podávaly lahůdky z čínské a indonéské kuchyně.

Neděle, 10. červen: Neděle byla ve znamení odjezdu. Ale ještě před tím jsem se, společně s předsedou české mladé generace Martinem Přečkem, zúčastnila „core meetingu“ evropské mladé generace. Zde se referovalo o činnosti jednotlivých mladých generacích, ale hlavním bodem setkání bylo předání předsednictví evropské mladé generace novému nástupci a volba místopředsedy. Odstupujícímu předsedovi – Kimovi Dahlbackovi (Finsko) – se dostalo mnohých díků za jeho dvouletou činnost a na jeho místo nastoupil dosavadní místopředseda Igor Vukovič (Chorvatsko). Novým místopředsedou pak byl zvolen Edouard Hourcade z Francie.

Celé setkaní bylo výborně zorganizováno a nyní nezbývá než poděkovat organizátorům a těšit se na další vydařená setkání.

Markéta Somolová

zpět na úvodní stránku