Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2007

Škody způsobené zemětřesením na JE Kashiwazaki

V pondělí 16. července 2007 v 10:13 hod došlo v prefektuře Niigata (severozápad) k rozsáhlému zemětřesení, které dosáhlo 6,8 Richterovy stupnice. Toto zemětřesení napáchalo velké škody ve městě Kashiwazaki a v troskách budov zahynulo 10 lidí a 19 lidí bylo vážně zraněno. Stovky obyvatel ztratilo přístřeší. V tomto místě se nachází také největší JE na světě Kashiwazaki Kariwa (7 x BWR, 5 x 1100 MW + 2 x 1356 MW), která byla cca 10 km od epicentra. V době zemětřesení byly bloky 1., 5., 6. v plánované odstávce pro výměnu paliva, 2. blok se právě najížděl z plánované odstávky a bloky 3., 4. a 7. byly na 100 % výkonu. Vlivem zemětřesení došlo k rychlému automatickému odstavení všech 4 bloků na výkonu. Na 3. bloku vznikl v důsledku zemětřesení požár blokového transformátoru, který byl uhašen během dvou hodin ve 12:10 hod. Zástupci energetické společnosti TEPCO postupně informují o vzniklých škodách a odhalených závadách na JE Kashiwazaki Kariwa, ale k žádnému významnému úniku radioaktivity do ŽP nedošlo. Z drenážního systému 6. RB uniklo do moře cca 1,6 m3 vody, ale její radioaktivita byla velice nízká a v povolených mezích. V rámci vzniklých netěsností technologických systémů v blocích byl naměřen únik Ra médií v celkovém objemu jen cca 1,5 l. Ostatní úniky a netěsnosti byly v rámci neaktivních médií. Projekt těchto JE počítá s vysokou seismickou odolností, což se také v praxi potvrdilo, ale přesto byla hodnota PGA (Peak ground acceleration) tak vysoká, že musely být bloky automaticky odstaveny. Kritéria, doporučená MAAE se určují individuálně pro každou JE a technologie i stavební konstrukce musí být konstruovaná na největší zemětřesení, které je možné v této lokalitě očekávat. Situace v Kashiwazaki zůstává i nadále vážná a JE K.K. zůstane odstavená až do odstranění veškerých závad a obdržení povolení od jaderného dozoru.

Odvolání ředitele divize JE společnosti Vattenfall

Na základě událostí na JE Brunsbuettel a JE Kruemmel (obě Schleswig-Holšteinsko, sever Německa) ze dne 28.06.2007 byl odvolán z funkce Ředitel divize jaderné energetiky provozovatele společnosti Vattenfall Europe, p. Bruno Thomauske a později rezignoval i šéf Vattenfall Europe p. Klaus Rauscher. Jednalo se o události, které se udály v nepříznivou dobu, kdy ministerská předsedkyně pí. Angela Merkelová projednávala s představiteli politických stran a zástupci energetiky další prodloužení životnosti JE v Německu (Brunsbuettel, Kruemmel, Biblis, Neckar). JE Brunsbuettel byla odpojena od sítě a odstavena dne 28.06.07 po zkratu ve vnější rozvodně. Vyšetřování poruchy později ukázalo, že zkrat byl způsoben vnějšími vlivy a stavem el. sítě. JE byla připojena zpět k síti za tři dny. V ten stejný den ale došlo k požáru blokového transformátoru na JE Kruemmel, který vznikl z důvodů zkratu na tomto trafu. Problém vznikl opět na rozvodném zařízení v blízkosti elektrárny, která byla nucena neplánovitě havarijně odstavit. Porucha se v současnosti vyšetřuje, a poškození trafa je tak rozsáhlé, že se uvažuje o jeho výměně. Tlak médií a politických stran vyvolal odstoupení vysokých manažerů fy. Vattenfall a situace nahrává proponentům odchodu Německa od využívání jaderné energetiky (Ausschluss).

Brazílie zahájí výstavbu nových JE

Prezident p. Luiz Inacio Lula da Silva vydal 11.07.07 prohlášení, že Brazílie se rozhodla během příštích 8 let zahájit výstavbu až 8 nových jaderných bloků. V současnosti vláda vyčlenila rozpočet 1,8 miliardy USD na dokompletaci rozestavěného 3. RB JE Angra (ze 70 % rozestavěn, stavba stojí od 1980-tých let z důvodu nedostatku finančních prostředků). Brazílie má na světě šesté největší zásoby uranu (cca 309 000t U3O8).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku