Podíl jaderné energie na dodávkách elektřiny ve světě roste

Dvě studie uveřejněné v polovině června ukazují, že podíl energie z jaderných zdrojů na dodávkách celkové energie ve světě roste.

Britský těžební a zpracovatelský gigant BP vydal nejnovější, již 56. výroční zprávu nazvanou World Energy Review, shrnující světovou výrobu a spotřebu energie za rok 2006. Podle ní spotřeba energie loni dále vzrostla, tempo tohoto růstu se ale u všech druhů zdrojů energie ve srovnání s předchozím obdobím snížilo s výjimkou jaderné energetiky.

Šéf společnosti BP Tony Hayward poznamenal, že ve světě se nyní poněkud přesouvá pozornost od cenových údajů k energetické bezpečnosti a k hrozbě klimatických změn. Dodal, že z tržního hlediska neexistuje žádný jiný mechanismus jak snížit emise skleníkových plynů než zavést obchodování s povolenkami na emise uhlíku.

Studie BP nevykazuje statistiky emisí CO2. Protože nejrychleji rostoucím zdrojem emisí uhlíku je spalování uhlí, Hayward očekává, že tyto emise dále celosvětově vzrostou. Dokonce i bez podílu Číny, na kterou připadá rozhodující podíl růstu světové spotřeby energie, spotřeba uhlí v energetice meziročně vzrostla.

Zpráva, která analyzuje všechny zdroje energie včetně těch, které nejsou používány k výrobě elektřiny, udává, že celosvětová spotřeba energie vyrobené v jaderných elektrárnách vzrostla o 1,4 procenta ve srovnáním s rokem 2005. Jaderné elektrárny loni vyrobily 2808 TWh energie, což je dosud nejvíce v historii. Země OECD se na tomto růstu podílely dvěma třetinami, a to rostoucím využitím kapacit.
Obnovitelné zdroje energie tvoří stále jen malý podíl dodávek vyrobené energie, a to navzdory jejich rychlému rozvoji. Vodní elektrárny pokryly světovou spotřebu energie ze 16 procent, a jen jedno procento připadlo dohromady na geotermální, větrné a solární zdroje.

Další studii vydala agentura pro jadernou energetiku NEA organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle této zprávy připadl loni na výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách v 17 zemích OECD podíl 23,1 procenta, což je poněkud více než 22,8 procenta v roce 2005. V zemích OECD se nyní staví 10 jaderných elektráren a elektrárenské společnosti plánují stavbu 15 dalších. V roce 2006 bylo uzavřeno šest jaderných elektráren a 10 dalších bude uzavřeno do roku 2011. S výjimkou jediné jaderné elektrárny se všechny zbývající plánované postaví v Pacifickém regionu, devět z deseti uzavíraných jaderných elektráren se nachází v Evropě.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku