Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2007

Výstavba 4 bloků AP 1000 v Číně

Čínská společnost The Shaw Group podepsala s fy. Westinghouse mnohamiliardový konečný kontrakt na výstavbu 4 nových jaderných bloků AP 1000 v Číně. Dva reaktorové bloky se budou stavět v lokalitě JE Sanmen a další dva v JE Haiyang, oba na východním pobřeží. Proces výběru dodavatele probíhal od 02/2005. Výstavba bloků bude probíhat vždy ve dvojicích (2 + 2 bloky) a má začít na obou lokalitách v r. 2009, dokončení se plánuje postupně v letech 2013, 14 a 15. Projektové práce, inženýrská příprava a dlouhodobý nákup základních komponentů již začaly.

Zvýšení výkonu JE Ringhals

4. blok JE Ringhals ve Švédsku je modernizován a byly zde instalovány nové nízkotlaké části turbíny. Tato výměna NT turbíny zvýšila výkon 4. bloku o 40 MWe. Projekt zvýšení výkonu na JE Ringhals počítá s celkovým zvýšením výkonu lokality JE Ringhals (se 4 bloky) o 495 MWe.

Westinghouse převzal dodavatel pro projekt PBMR

Fy. Westinghouse podepsala smlouvy na akvizici největšího dodavatele pro PBMR (Pebble Bed Modular Reactor), fy. IST Nuclear. Tato společnost IST Nuclear je dodavatelem projektu pro klíčové komponenty a systémy reaktoru PBMR a je dodavatelem demonstračního bloku PBMR, který se bude stavět na lokalitě JE Koeberg, Jižní Afrika. Všech současných 118 zaměstnanců IST Nuclear zůstává a společnost bude fungovat pod novým názvem Westinghouse Electric South Africa Ltd. Poznámka: od října 2006 je hlavním vlastníkem fy. Westinghouse – společnost Toshiba Corporation.

Diskuse nad budoucností jádra ve Velké Británii

Vláda V.B. zahájila 23.07.07 sérii 12 veřejných projednávání s nejvýznamnějšími stakeholdery ohledně budoucích energetických potřeb země, včetně úlohy, kterou má hrát jaderná energetika. V září 2007 budou současně zahájeny další diskuse s občany vybranými z různých demografických skupin, celkem cca 1100 osob z 9 anglických měst. Ministr energetiky p. Malcolm Wicks, který se účastnil prvního projednávání v Newcastle řekl, že „naší úlohou je zajistit, aby světla svítila i po desetiletí dopředu a současně jsme snížili výpustě CO2 do ovzduší“. Ve V.B. je budoucí energetická politika obsažena v tzv. Bílé knize, která obsahuje vedle vyšší efektivity, záchytu CO2 pod zemí, rozšíření OZE, také další rozvoj jaderné energetiky. Z tohoto důvodu však chce současná vláda diskutovat budoucí energetiku v maximální šiři s veřejností, před vydáním konečného rozhodnutí. Veřejné projednávání má být ukončeno v říjnu 2007.

EdF a Constellation Energy budou stavět nové JE v severní Americe

EdF uzavřela dne 20.07.2007 dohodu s US energetickou firmou Constellation Energy na vytvoření společného 50-50 joint venture. Název nové společnosti bude UniStar Nuclear Energy a její úlohou bude postavit, vlastnit a provozovat nové JE v USA a Kanadě. EdF bude investovat do nového podniku 452 milionů EURo, zatímco CE poskytne jimi vlastněné odvětvové organizace a další majetek. CE vlastní mj. JE Calvert Cliffs, JE Nine Mile Point a R. E. Ginna, kde plánuje také postavit některé z nových bloků. Základním projektem nového reaktoru bude typ EPR (z dodávky AREVA), který je přizpůsoben pro USA pod názvem USEPR (US Evolutionary Power Reactor).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku