Jižní Afrika rozhodne o jaderné energetice

Jižní Afrika chce rychle rozvíjet jadernou energetiku. Zmenší tak svoji závislost na uhelných elektrárnách a sníží znečištění životního prostředí. V příštích 20 letech proto podíl výroby elektřiny v jihoafrických jaderných elektrárnách stoupne z dnešních 6 procent na více než 15 procent. Podíl uhelných elektráren má klesnout z dnešních více než 90 procent na méně než 70 procent.

V novém dokumentu jihoafrického ministerstva rudných zásob a energetiky ze srpna letošního roku, který bude projednávat jihoafrická vláda na v příštích měsících, se počítá s rychlým zvýšením podílu jaderné energetiky stavbou nových jaderných elektráren a s rozvojem těžby uranu v zemi. Jižní Afrika má ambice uran nejen vyvážet, ale především zpracovávat na palivo pro jaderné elektrárny. Podle jihoafrických úřadů se tu mají postavit nové podniky pro celý palivový cyklus, od těžby a obohacování uranu až po jeho využití v jaderných elektrárnách a zpracování vyhořelého paliva. V jaderném průmyslu se vytvoří nejméně 10 000 nových pracovních míst.

Jižní Afrika má páté největší známé zásoby uranu na světě, ale v jeho těžbě je až na 11. místě. Těžba uranu se bude zvyšovat s ohledem na plánovanou domácí spotřebu, která by měla mít přednost před exportem. Nejvíce uranu v Jihoafrické republice zatím těží společnost AngloGold Ashanti, a to jako vedlejší produkt při hlubinné těžbě zlata.

V Jižní Africe nyní vyrábějí elektřinu dva bloky jaderné elektrárny s těžkovodními reaktory o výkonu 1800 MWe v Koebergu blízko Kapského města, patřící státní energetické společnost Eskom. V této zemi také pracuje výzkumný reaktor s kuličkovým keramickým palivem (PBMR) o výkonu 20 MWe. V příštích desetiletích by se v zemi mělo vybudovat 12 nových reaktorů, každý o výkonu 1000 MWe, a dále 20 až 30 reaktorů s kuličkovým keramickým palivem, každý o výkonu 165 MWe. Nové plány nejsilnější africké ekonomiky jsou odborníky hodnoceny jako velmi ambiciózní a také jako velmi nákladné, zejména pro státní rozpočet. Naproti tomu dostatek uranu, možnost využít kvalifikované domácí odborníky a potřeba snížit emise uhelných elektráren jsou přesvědčivými argumenty pro rozvoj jaderné energetiky v Jižní Africe.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku