Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2007

Požár na JE Ringhals

V JE Ringhals došlo minulý týden (20.08.07) k poruše, která způsobila rozsáhlý kouř, který vystupoval z generátoru 3. bloku. K požáru však nedošlo a tento turbogenerátor byl okamžitě odstaven.Událost aktivovala místní i vnější požární sbory, které však nakonec nebyly potřeba. Blok zůstává v provozu na 50% výkonu, protože druhý TG je zcela v pořádku. Společnost Vattenfall k události řekla, že se jednalo o zcela nový generátor, který byl v provozu pouhých 14 dní. Zatím není zcela jasné, co způsobilo vznik kouře. Generátor se v současnosti demontuje a zjišťují se příčiny události.Ostatní bloky JE Ringhals (1,4) jsou na 100% výkonu a 2. blok je v plánované odstávce.

Velký význam jádra pro Indii

Ministerký předseda p. Manmohan Singh zdůraznil obrovskou úlohu, kterou má jaderná energetika pro další rozvoj jeho země. Ve svém veřejném vystoupení 20.08.2007 řekl, že trvale udržitelný ekonomický rozvoj Indie je životně závislý na zabezpečení energetické bezpečnosti a současné podpoře technologií, které jsou přívětivé k ŽP. V této souvislosti prohlásil, že Indie bude rozvíjet všechny energetické zdroje včetně uhlí, plynu, ropy, vody, jádra i OZE. Z dlouhodobého hlediska se chce Indie nejvíce orientovat na jaderné zdroje a OZE. Vláda Indie přijala závazek rozvíjet a vybudovat spolehlivou jadernou energetiku.

Kritický nedostatek elektřiny v Japonsku

Japonská největší energetická společnost TEPCO přijala minulý týden ve středu mimořádná energetická opatření, aby reagovala na kritický nedostatek elektřiny způsobený odstavením JE Kashowazaki Kariva po zemětřesení. V současnost je situace v síti značně napjatá, vzhledem k horkům až 40,9°C a tím, že končí období dovolených a mnoho závodů spouští opětovně svoje provozy. TEPCO vužije záložní hydroelektrárnu severně od Tokya a současně vyzvala největší spotřebitele na havarijní omezení spotřeby energie. JE Kashowazaki Kariva se podílá na výrobě TEPCO cca 10 %. Dle předběžného hodnocení má být JE mimo provoz cca 1 rok na provedení všech bezpečnostních testů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku