Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2007

2/3 obyvatel Velké Británie podporuje jádro

Většina obyvatel V.Británie (více než 2/3 obyvatel) si myslí, že jaderná energetika bude hrát důležitou úlohu při zajišťování energetických potřeb země v budoucnosti, jako součást energetického mixu společně s uhlím, plynem a „zelenou“ energií. Toto se ukázalo při posledním průzkumu názorů, který organizovaly prestižní noviny The Times. Podpora jaderných elektráren nových generací zřetelně stoupá. Více než 20 % dotázaných odpovědělo jednoznačně, že jádro je nejlepším řešením na problémy změn globálního klimatu a naopak také okolo 20 % nepodporuje jádro za žádných okolností. V červenci 2007 premiér Gordon Brown řekl parlamentu, že bezpečnost zajištění energetických potřeb země je nejlépe možné provést výstavbou nové generace jaderných elektráren. Vláda vydala konzultační dokument na jadernou energetiku, jehož posuzování všemi zainteresovanými skupinami má být ukončeno 10.října 2007.

Australský premiér vystupuje na podporu jádra

Ministerský předseda p. John Howard vystupuje veřejně na podporu výstavby jaderné energetiky v Austrálii. Dne 23. srpna řekl, že“ Jestliže to myslí Austrálie s řešením změn klimatu vážně, tak musí zařadit jádro do svého energetického mixu, tak jak to mnohé země již dělají. Je to totiž jediný spolehlivý zdroj s nízkými emisemi pro základní zatížení, který je k dispozici“. Zatím Austrálie neplánovala výstavbu jaderných zdrojů a nejdříve je možné s tím uvažovat za cca 10-15 let. Pokud se k tomu vláda rozhodne, tak bude probíhat veřejné projednávání ve všech regionech, kde se uvažuje s potenciální výstavbou. Odborná komise připravuje vládě podklady a ve své zprávě říká, že do r. 2050 by mohlo být postaveno okolo 25 jaderných bloků s výrobou přibližně jedné třetiny veškeré elektřiny v Austrálii.

Mohamed ElBaradei nesouhlasí s rakouským bojem proti Temelínu

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mohamed ElBaradei vystoupil 27. srpna v českém rozhlase Rádio Praha a řekl:“ Rakušané by měli zastavit svůj boj proti existenci JE Temelín v ČR. Já osobně nemám ani tu nejmenší obavu ohledně Temelína, což mohu říct s plnou zodpovědností za dobu co sám také žiji v Rakousku.“

Rusko a USA obnoví dohodu o mírovém využívání jaderné energie

Rusko a USA připravují obnovit dohodu o mírovém využívání jaderné energie na podzim tohoto roku. Zástupce generálního ředitele Federální agentury pro atomovou energii p. Nikolai Spassky to zveřejnil po návštěvě dvou senátorů Richarda Lugara a Sama Nunna v Moskvě. V připravované dohodě se uvažuje o snížení množství vojenského jaderného arzenálu a jeho převedení do civilní sféry a využití jako paliva pro JE. Dále připravovaná dohoda zahrnuje spolupráci při výstavě civilních jaderných zařízení a související technologie. P. Spasský dále řekl, že Rusko chce v rámci svého ambiciózního programu rozvoje jaderné energetiky zvýšit podíl jádra na výrobě eektřiny v Rusku ze současných 16,5 % na 21-25 % do r. 2020, což v současnosti již začali naplňovat výstavbou 10 nových bloků, které mají být uvedeny do provozu do r. 2015.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku