Rakouský profesor: Naše země bez jaderné energie nepřežije

Rakousko nemůže přežít bez jaderné energie. „Už dnes naše ‚bezjaderná‘ země dováží ve špičkách až pětinu potřebné elektřiny z okolních evropských zemí. Přibližně třetina tohoto proudu se vyrobila v jaderných elektrárnách,“ prohlásil profesor Atomového ústavu Technické university ve Vídni Helmut Böck na mezinárodní konferenci o jaderné energii pro novou Evropu ve slovinské Portoroži.

Na konferenci jednají až do čtvrtka dvě stovky jaderných odborníků a energetiků o řadě aspektů současné renesance atomové energetiky, zejména o bezpečnosti provozu, nakládání s odpady a otázkách reaktorové fyziky. „Bezpečnost dnes stojí na prvním místě,“ konstatoval v úvodním slově představitel argentinského jaderného dozoru Abel Gonzales. „A protože moderní jaderné elektrárny patří k nejbezpečnějším energetickým zdrojům, není pochyb o tom, že v blízké době budeme svědky mohutného rozvoje jaderné energetiky potřebné pro zajištění dostatku elektřiny,“ dodal.

Böckova slova, že Rakousku schází téměř pětina spotřebované elektřiny, dokládají poslední údaje regulačního úřadu E-control. Za první pololetí letošního roku činil čistý dovoz proudu, tedy rozdíl mezi jeho celkovým importem a exportem, více než pět miliard kWh a přiblížil se skutečnosti za celý loňský rok. Fyzikální zákony sice nerozlišují zdroj, který elektřinu vyprodukoval, avšak potvrzují, že proud směřuje z míst, kde je ho přebytek, do míst, kde se ho nedostává. Na základě tohoto principu „nádoby s vodou“ pak k našim jižním sousedům přichází elektřina z Bavorska, kde se tamní čtyři jaderné bloky podílejí na celkové produkci proudu polovinou, a Česka, jehož jaderné zdroje vyrábějí třetinu veškeré elektřiny.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku