Půl století v jaderném klubu

Přesně před padesáti lety vstoupilo Československo do atomového věku. V úterý 24. září 1957 krátce před půlnocí, přesně v 23.52 hodin, spustili vědci v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži poprvé u nás řízenou štěpnou řetězovou reakci. V první směně byl operátorem ing. Milan Čapek, vedoucím reaktoru ing. Pavel Kovanic, DrSc.

Srdce ústavu, výzkumný jaderný reaktor VVR-S, uvedli do provozu pouhých sedmadvacet měsíců po vzniku ústavu. Československo se tak zařadilo do první desítky zemí provozujících takové zařízení; před ním to dokázaly USA, Kanada, SSSR, Velká Británie, Francie, Švédsko, Belgie a Indie.

Spuštění výzkumného reaktoru představovalo první významný krok při uskutečňování československého programu mírového využití jaderné energie. K dalším mezníkům patřily vývoj, konstrukce a provoz těžkou vodou moderovaného a plynem chlazeného reaktoru na přírodní uran A-1 v Jaslovských Bohunicích (150 MW, v provozu v letech 1972-1977), zvládnutí výroby a výstavby bloků s tlakovodními reaktory sovětské konstrukce VVER v Jaslovských Bohunicích (připojeny k síti v letech 1978, 1980, 1984 a 1985), Dukovanech (1985-1987), Mochovcích (1998, 1999) a Temelíně (2000, 2002).

Výzkumný reaktor řežského ústavu s novým označením LVR-15 a maximálním povoleným výkonem 10 MW (tepelných) se v současné době řadí mezi významná evropská experimentální pracoviště. Zkoumá se na něm v první řadě vliv radioaktivního záření na materiály, z nichž jsou nebo budou zhotovena jaderná zařízení.

Prověřují se tak například tzv. svědečné vzorky z tlakových nádob dukovanských a temelínských reaktorů, které dokumentují změny v jejich struktuře; zatím se ukazuje, že probíhají pomaleji, než se předpokládalo, a životnost této klíčové části reaktoru může překročit i 60 let, konstatuje ředitel divize reaktorových služeb Jan Kysela. Testují se na něm také materiály pro vyvíjené vysokoteplotní plynem či kovy chlazené reaktory IV. generace, v nichž se bude moci mj. „spálit“ i použité palivo z nynějších jaderných reaktorů. V současné době má provozní licenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do roku 2014, s jeho provozem se však počítá podstatně déle.

Další informace:

Ing. Jan Kysela, CSc., ředitel divize reaktorových služeb ÚJV Řež, tel. 266173 526, e-mail: kys@ujv.cz
Milan Čapek, tel.: 220 941 569
Pavel Kovanic, tel.:281 970 129

Výzkumný reaktor VVR-S tzv. tankového typu dodaný do nově vzniklého Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy krátce po jeho vzniku v roce 1955 měl výkon 2 MW (tepelné). Palivo tvořily kazety EK-10 složené z 16 uranových proutků pokrytých slitinou hliníku. Obohacení uranem 235 činilo 10 %. Obdobné reaktory dodal Sovětský svaz řadě dalších zemí.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku