Nové evropské fórum pro jadernou energetiku

Spotřeba elektrické energie ve světě se má v první polovině tohoto století zdvojnásobit. Jaderná energetika jako klíčový prvek energetických systémů s nízkými emisemi může v tomto ohledu značně přispět k pokrytí rostoucí poptávky. Evropská unie proto chce těsněji propojit vědu, výzkum s průmyslem v připravovaných strategických plánech.

Evropská unie má největší jaderný průmysl na světě a zároveň vyrábí až jednu třetinu elektrické energie v jaderných elektrárnách. Aby Evropa udržela toto postavení, bylo v polovině září založeno nové jaderně technologické fórum (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform), které má těsněji propojit výzkum a průmysl s cílem definovat a zavést strategickou výzkumnou agendu a také odpovídající strategii pro uskutečnění nutných kroků.

Experti pokládají založení této nové platformy za velmi důležité, podle nich přichází právě včas. Pomůže totiž Evropské komisi při přípravě nového Strategického energeticko technologického plánu Evropské unie.

„Pro země, které si to zvolily, je jaderná energetika velmi důležitou součástí jejich řešení energetické nezávislosti a prostředkem pro snižování emisí skleníkových plynů,“ uvedl komisař EU pro vědu výzkum Janez Potočnik. „Je jasné, že potřebujeme řešit dvě důležité záležitosti, ujistit se, že jaderná energetika je ekonomicky konkurenceschopná, a ještě více je důležité zajistit, aby po stránce životního prostředí, které zanecháme příštím generacím, byla tak neutrální, jak to jen nejvíce jde,“ dodal komisař. Podle něj řešit takové zadání může jen věda a výzkum, inovace a příští generace jaderných elektráren se zvýšenou bezpečností, efektivností a podstatným snížením množství jaderného odpadu, stejně jako nové způsoby přepracování vyhořelého jaderného paliva a jeho skladování.

Nová evropská technologická platforma spojí síly všech zúčastěných stran k uskutečnění vizí rozvoje jaderného sektoru a zároveň definuje výzkum, který promění tyto vize v realitu. Bude také vydávat doporučení Evropské komisi a národním vládám k zaměření jejich úsilí a zdrojů na priority přijaté Evropskou unií. To prospěje evropské výzkumné základně a pomůže k úspěšnějšímu dialogu s veřejností v klíčových otázkách, jako jsou ukládání jaderného odpadu a bezpečnost a ochrana populace před jaderným zářením.

Nová platforma byla vyhlášena 21. září 2007 na konferenci, které se účastnil komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik spolu s komisařem pro energetiku Andrisem Piebalgsem, a také Alainem Bugatem, generálním ředitelem francouzské komise pro atomovou energii (CEA).

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku