Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2007

Revize stupnice INES

Mezinárodní agentura MAAE oznámila revizi stupnice INES, kterou by chtěla více přizpůsobit současným informačním požadavkům. Koordinátor reportingu událostí na JZ a současně osoba odpovědná v agentuře za INES p. R. Spiegelberg-Planer řekl 20.09.2007, že současná revize INES je kulminací dlouhého a komplexního procesu. Její nová verze má zahrnovat dosavadní zkušenosti a rozšířit její používání na všechny události spojené s radioaktivitou, Ra materiály, včetně událostí při jejich transportu. Stupnice byla zavedena v počátku 1990-tých let a během doby zaznamenala řadu doplňků, zejména k metodice zařazování události. Poslední manuál byl vydán v r. 2001. Na současné revizi INES se podílel tým specialistů MAAE i externích poradců, stejně jako tzv. INES advisory committee (poradní výbor). V současné době se revize dokončuje a prostřednictvím tzv. národních koordinátorů INES (p. Oldřich Linhart, SÚJB) se dostane na posouzení provozovatelům JZ někdy na počátku r. 2008. Nová verze INES má být znovu vydána a zavedena do praxe koncem roku 2008.

Vývoj nových typů reaktorů LWR v Japonsku

Japonsko připravuje vývoj nových typů lehkovodních jaderných reaktorů LWR. Tři subjekty: Ministerstvo ekonomiky, průmyslu a obchodu, Federace energetických společností (FEPC) a Asociace výrobců energ. zařízení (JEMA) se dohodly a zahajují od 01.04.2008 rozsáhlý osmiletý projekt vývoje japonského LWR, který bude stát 367 mil. euro a jehož financování bude provedeno jak ze soukromých, tak i z veřejných fondů. Plánují vyvinout jeden typ BWR a jeden typ PWR s výkonem 1700 – 1800 MWe. Tomuto kroku předcházelo několika studií reálných potřeb vývoje nové generace LWR a proveditelnosti celého projektu, a vzhledem k pozitivním výstupům bylo rozhodnuto o jeho plnohodnotném vývoji. Nový reaktor nové generace má být hlavním energetickým zdrojem, kterým budou nahrazovány stávající reaktory kolem roku 2030 v Japonsku i jinde na světě. Předpokládá se, že nové reaktory budou mít palivo s minimálním obohacením 5 %, což by mělo snížit objem použitého paliva, nové materiály a chemie má umožnit životnost minimálně 80 roků. Konstrukce technologie musí významně snížit dobu výstavby nové JE.

Nová JE na Jižním Uralu

Ruská federální atomová agentura Rosatom připravuje novou lokalitu pro umístění nové JE v Jižním Uralu. Na tiskové konferenci 25.09.2007 v Čeljabinsku řekl p. Igor Konyshev, zástupce Rosatomu, že tato lokalita byla vybrána již v 1980-tých letech a doposud je agentura spokojená se všemi provedenými hodnoceními. Nicméně probíhá zde další výzkum a konečné rozhodnutí bude učiněno během příštích 3-4 let. Původní plány uvažovaly s výstavbou tří bloků BN-800, jejichž výstavba započala v 1984, ale již v 1987 byla stavba zastavena pro nedostatek finančních prostředků. V lokalitě jsou dnes provedeny pouze betonové základy pro dva bloky.

The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

Evropská komise zahájila v Bruselu dne 21.09.2007 činnost nového fóra na výzkum jaderné energetiky a nové generace jaderných reaktorů. Fórum ma název “The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform“, a má poskytnout vědcům a energetickému průmyslu možnost vypracovat společnou strategii a program pro vědecký výzkum a další vývoj jaderné energetiky. Komisař EK pro vědu a výzkum p. Janez Potocnik řekl, že pomocí vědy je potřeba zajistit dva důležité úkoly: „aby bylo jádro konkurenceschopné a aby bylo neutrální k ŽP i co se týká zodpovědnosti vůči příštím generacím“. Prakticky to znamená vyšší bezpečnost, efektivitu a významné snížení RaO a vhodné cesty jejich recyklaci, případně bezpečného uložení. Fórum má poskytovat odborné poradenství a doporučení EK a národním vládám.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku