Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2007

Čtyři reaktory EPR ve Velké Británii?

Společnost EdF předložila vládě Velké Británie svůj návrh na výstavbu nové JE do roku 2017. Celonárodní diskuse o dalším rozvoji jádra ve V.B. má být ukončena koncem tohoto měsíce a do konce roku 2007 má vláda přijmout rozhodnutí. EdF říká, že do deseti let od případného rozhodnutí by mohly být v provozu první dva bloky EPR, každý o výkonu 1500 MWe. Celkově EdF plánujeve ve V.B. výstavbu čtyř takových bloků do roku 2025. Nepožaduje od vlády V.B. žádné financování ani subvence, ale z druhé strany trvá na zlepšení plánovacího procesu, výběru vhodné lokality a dokončení hodnotícího procesu nových reaktorů a technologií.Také požaduje, aby vláda V.B. schválila opatření na ochranu daňových poplatníků před budoucí potřebou financování nakládání s RaO a vyřazování JE z provozu v souvislosti s touto novou výstavbou. Kromě EdF podobné nabídky učinily i jiné společnosti jako např. Westinghouse a British Energy. Ve V.B. končí během příštích 15 let životnost většiny jaderných a uhelných elektráren a vzniká zde potřeba výstavby nových kapacit cca 15000–33000 MWe.

Vattenfall přichází o zákazníky

Energetická společnost Vattenfall ztratila v Německu od 05/2007 cca 100000 zákazníků. V prohlášení, které k tomuto poklesu vydala hodnotí, že tento úbytek byl způsoben zvýšením cen elektřiny v červenci 07, jenž byl vyvolán sérií poruch a událostí na JE Krummel a JE Brunsbuttel v červnu 07 (požáry na trafech a elektro zařízení). Předseda ŘR p. Hans-Jurgen Cramer řekl, že toto je neakceptovatelné a že společnost ztratila vlivem událostí na těchto dvou JE min. 100 milionů EUR. V Německu vyvolaly tyto události velko vlnu kritiky v řadách veřejnosti. Vattenfall zahájila v září 2007 rozsáhlý komunikační program v hodnotě cca 6 milionů EUR na zlepšení svého jména a obnovení důvěry veřejnosti. Vedení však očekává, že efekt se může dostavit nejdříve až po jednom roce.

Škoda Power vyhrála kontrakt na modernizaci 3. a 4. bloku EBO

Společnost Škoda Power vyhrála kontrakt v celkové hodnotě 2 miliard Kč od společnosti Slovenské elektrarně na modernizaci 3. a 4. bloku JE Jaslovské Bohunice. Škoda Power provede rekonstrukci VT a NT částí turbín, včetně výměny hydraulických ovládání TG. Kontrakt zahrnuje všechny čtyři turbíny a bude zde uplatněno know-how, které Škoda Power získala při podobné modernizaci turbosoustrojí na EDU a ETE.

Polsko požaduje 1/3 budoucí výroby nové JE na Ignalině

Polsko požaduje za svou účast na projektu výstavby nové JE na Ignalině minimálně 1/3 budoucí výroby el.energie. Polská vláda přitvrdila svůj tlak na Litvu a říká, že pokud nedostane tento podíl, tak zablokuje prodeje elektřiny přes jejich území směrem na západ. Dle současné předběžné dohody má Litva vlastnit 34 % a ostatní 3 země Polsko, Lotyšsko a Estonsko každý po 22 %. S tímto však Polsko nesouhlasí a vzájemná čtyřstranná dohoda je ohrožena. Polsko k tomu nutí jednak očekávaný deficit výrobních kapacit a také mezinárodní závazky na snížení emisí skleníkových plynů. A proto intensivně uvažuje i s výstavbou dalších vlastních kapacit na svém území. Pro Litvu však existuje i jiné řešení v podobě vážného zájmu další zainteresované země - Běloruska. Tato země nabízí využití svých vodních zdrojů v blízkosti hranic. Kromě toho je Litva pod silným tlakem AREVY, která prosazuje svoje bloky EPR. Nicméně litevští energetici poukazují na příliž velké výkony bloků EPR (2x 1600 MWe), které mohou způsobit problémy v litevské rozvodné síti. Co se týká Polska, tak společnost ČEZ nabídla pomoc při výstavbě jaderné elektrárny na polském území v případě, že by se jednalo o významnou kapitálovou účast. Největší polská energetická firma PGE se chce také účastnit, ale nepředpokládá, že se projekt uskuteční v horizontu 10-20 let.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku