Může být energetickým expertem někdo, kdo neumí počítat a plete si fyzikální jednotky?

Hospodářské noviny uveřejnily v úterý 13. listopadu na straně 11 článek Ully Klötzerové "Finové vsadili na jádro. Jejich naděje ale zatím nenaplňuje". Autorka je označena jako energetická expertka, což mne coby absolventa oboru jaderná fyzika a energetika velmi pobavilo. Nebudu komentovat vlastní článek, protože ten lze stručně charakterizovat vtipným lidovým příslovím "Nemůže-li čert uškodit, alespoň zasmrdí". Opravdovou odbornost autorky však dokazuje věta: "A také například zavedl (Kongres USA) slevu na dani ve výši 1,8 dolaru na kilowatthodinu za prvních 6000 megawattů vyrobených novou elektrárnou". Sleva ve výši 1,8 dolaru (cca 34 Kč) na kilowatthodinu je o řád vyšší, než cena vyrobené americké kilowatthodiny. Mají se v té Americe skutečně dobře. Elektrárna samozřejmě nevyrábí megawatty, protože ty jsou jednotkou výkonu, ale magawatthodiny, které jsou zase jednotkou energie. Úsudek o odborné kvalifikaci energetické expertky finské ekologické organizace si může tedy snadno udělat každý čtenář Hospodářských novin sám.

Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku