Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2007

Korejský projekt na zvýšení JB

Výzkumný ústav pro jadernou energetiku (KAERI) zahájil mezinárodní projekt na zvýšení bezpečnosti komerčních jaderných reaktorů. Tento projekt je částečně financován J. Korejskou vládou a dalšími zeměmi, které se připojily: USA, Japonsko, Německo, Kanada, Finsko, Švédsko a Slovensko. Výzkum se bude zabývat nevyřešenými otázkami a příčinami události na Three Mile Island v r. 1979, zejména mechanismem vzniku a následné explose vodíku v parním prostředí zařízení JE („Steam Explosion Resolution for Nuclear Application“ project). Ministerstvo pro vědu a výzkum J. Korei s asistencí Francie bude provádět experimenty a výzkum, aby zjistili jakým způsobem přesně k havárii došlo. Ukončení projektu se očekává k 09/2011 a celkové náklady se plánují ve výši cca 3 mil. EUR.

Pobídky na zvýšení atraktivity profesí budoucích jaderných specialistů

Mezinárodní agentura OECD pro jadernou energetiku (NEA) poslala oficiální dopis vládám všech členských zemí OECD, ve kterém zdůrazňuje potřebu vytvoření pobídek na zvýšení atraktivity profesí budoucích jaderných specialistů. Nehledě na to, jaký je současný stav rozvoje národního programu pro rozvoj jaderné energetiky. Řídící výbor NEA specifikoval požadavky na to, co by měla dělat příslušná ministerstva členských zemí: - pravidelné hodnocení na vládní úrovni potřeby a dispozice budoucí kvalifikované síly , - vlády, vysoké školy, průmysl i výzkumné ústavy musí spolupracovat na národní i mezinárodní úrovni na zvýšení jaderného vzdělání a dostatku kvalifikovaných jaderných odborníků, včetně finanční podpory školám i studentům, - vysoce profilované vědecko-výkumné mezinárodní programy pro studenty a mladé profesionály musí být podporované vládami čl. zemí, atd. V některých zemích EU se negativní trendy jaderných studentů začínají pomalu měnit, ale v této oblasti je potřeba udělat mnohem více.

Itálie se připojila ke GNEP

Itálie se stala 17. zemí, která se připojila k tzv. Globálnímu partnerství v jaderné energetice (GNEP) – mezinárodní iniciativě na globální rozvoj jádra při zabezpečení konečného nakládání s RaO a snížení rizika nekontrolovaného šíření jaderných materiálů. Stalo se tak na 20. Světovém kongresu ministrů energetiky v Římě za účasti vrcholných představitelů světových i národních institucí. Itálie se tak připojila ke skupině zemí, které se zavázaly rozvíjet řešení pro čistý, bezpečný a spolehlivý zdroj energie v budoucnosti, kterým je jaderná energetika. Současně se však zavázala masivně investovat i do jiných zdrojů energie pro zajištění potřebné diverzifikace zdrojů, vědy a výzkumu, zvýšení efektivity. GNEP v současnosti zahrnuje 16 zemí, které chtějí rozvíjet tento mezinárodní program, orientující se v současnosti především na zabezpečení jaderného paliva pro budoucí JE i v zemích, které nemají dosud vytvořenou vlastní potřebnou infrastrukturu.

Užší výběr zájemců o výstavbu 3. a 4. bloku JE Černavoda

Dne 5.listopadu 2007 rumunská energetická společnost Nuclearelectrica oficiálně přijala nabídky šesti společností do užšího výběrového řízení na investování výstavby 3. a 4. bloku JE Černavoda. Tyto společnosti jsou: Arcelo-Mittal, CEZ, Electrabel, Enel, Iberdrola a RWE. Jednání kolem investičních podmínek mají být zahájeny koncem tohoto měsíce a výsledek, včetně souhlasu vlády, se očekává do konce roku 2007. Na počátku roku 2008 má být vytvořena a zaregistrována nová organizace pro řízení tohoto projektu (Project Management Org.)

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku