Dopis Miroslava Kawalce výkonnému řediteli GREENPEACE
jako reakce na žádost o podporu.

Vážený pane řediteli,

obdržel jsem Váš dopis s žádostí o podporu hnutí GREENPEACE v České republice.
I když s řadou akcí a činností hnutí GREENPEACE souhlasím, musím poskytnutí podpory odmítnout vzhledem k sektářským a zcela nevědeckým názorům Vašeho hnutí k jaderné energetice, tj. k mírovému využití jaderné energie pro účely uspokojení energetických potřeb lidstva. V současné době přitom řada vědců, kteří se zabývají klimatologií a ochranou životního prostředí a z nichž někteří dokonce zakládali hnutí GREENPEACE, změnila velmi radikálně svůj původně odmítavý postoj k jaderné energetice, který většinou vycházel z možnosti vojenského zneužití štěpných materiálů. Jaderná energetika je jediná v současné době dostupná bezemisní technologie pro hromadnou výrobu velkého množství elektrické energie – pomíjím velké vodní elektrárny, proti nimž brojí nejen Vaše hnutí, ale i jiní ekologičtí aktivisté. Vaše tvrzení o výrazném zlepšení situace při náhradě uhlí zemním plynem, uvedené v kalendáři na rok 2008, je zavádějící a nepravdivé. Víte jistě stejně dobře jako já, že v Rusku, odkud dovážíme rozhodující množství zemního plynu, dochází vzhledem k velmi špatnému stavu těžební technologie a nízké technologické kázni při těžbě k velkým únikům metanu do atmosféry. Metan má přitom více než 20 krát silnější účinky na skleníkový efekt než kysličník uhličitý. Není snad z pohledu globálního oteplování jedno, zda uniká do atmosféry větší množství CO2 při spalování uhlí nebo menší množství CO2 při spalování zemního plynu za cenu velkých úniků CH4 při jeho těžbě? Pro lidi jako já, kteří uznávají pouze měřením ověřené údaje a vědecký způsob diskuse, je takovéto nepravdivé informování široké veřejnosti neakceptovatelné.

S pozdravem

RNDr. Miroslav Kawalec
viceprezident České nukleární společnosti
člen Rady ředitelů Evropské nukleární společnosti

Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku