Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2007

Rusko postaví i 3. a 4. blok JE Tianwan

Čína a Rusko podepsali dohodu o výstavbě 3. a 4. bloku JE Tianwan (2 x VVER 1000). Dohoda byla podepsána u příležitosti jednání ministerských předsedů obou zemí v Moskvě, dne 6.11.2007. Atomstroyexport dodal do Číny na JE Tianwan již první dva bloky tohoto typu, jenž byly uvedeny do provozu: Tianwan-1 v květnu 2007 a Tianwan-2 v srpnu 2007. Je to doposud největší projekt spolupráce mezi Čínou a Ruskem v jaderné energetice.

První jaderná elektrárna v Bělorusku

Pan Alexander Lukashenko, president Běloruska, podepsal dne 12.11.2007 dekret, kterým určuje organizace, jenž budou odpovědné za přípravu výstavby první jaderné elektrárny v zemi. Jedná se především o dvě organizace: Ŕeditelství výstavby nové JE a Sekci jaderná a radiační bezpečnost při ministerstvu Pro mimořádné události.

Zájem o jádro na blízkém východě i v severní Africe

O rozvoj jaderné energetiky mají s výjimkou Iráku a Libanonu zájem všechny blízkovýchodní státy, přestože disponují nesmírnými zásobami ropy a zemního plynu. Uvažují o ní také země Maghrebu v severní Africe, byť například němečtí experti jim doporučují budovat spíše větrnou a solární zdroje.

Dramatický nárůst spotřeby energií v Číně a Indii

Organizace OECD, International Energy Agency (IEA) vydává každoroční přehled o světové energetice. V letošní zprávě je zvýrazněný dramatický nárůst potřeby energií v Číně a Indii do roku 2030, což má zásadní vliv na celosvětovou situaci v tomto odvětví. Vzhledem k tomu, že tento obrovský nárůst potřeby elektřiny se bude řešit výstavbou nových uhelných elektráren - 4/5 veškerého globálního nárůstu CO2 půjde z těchto dvou zemí. Čína potřebuje pro svůj rozvoj postavit nových 1300 000 MWe a Indie celkově ztrojnásobí svoje uhelné kapacity do roku 2030. Zpráva dále říká, že vlády všech zemí se musí zaměřit na omezení prudkého nárůstu emisí CO2 z výroby elektřiny především tlakem na vyšší efektivitu využívání elektřiny a také na výstavbu nových jaderných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů. Technologie zachytu a skladování CO2 pod zemí (tzv.technologie CCS) je dosud velmi vzdálená praktickému používání. Země musí daleko více spolupracovat s Čínou a Indií v této oblasti, protože to je v celosvětovém obecném zájmu.

Klíčové postavení jádra v EU

56 poslanců Evropského parlamentu podepsalo dne 22.11.2007 v Bruselu Deklaraci, která podporuje klíčové postavení jaderných elektráren při vytváření budoucí ekonomiky, založené na bezemisních a nízko uhlíkových technologiích. Jedná se zatím o největší seskupení poslanců EP napříč politickým spektrem prosazujícím podobnou iniciativu. Deklarace byla podepsána na tiskové konferenci „Nuclear Energy: Part of a Low-Carbon Energy Future“, kterou řídil Vice President EP p. Alejo Vidal Quadras. Toto prohlášení má velký politický význam a prakticky podporuje „optimální využívání stávajících jaderných kapacit a výstavbu nových jaderných zdrojů, abychom pomohli zajistit budoucí energetické potřeby“. Jedná se o výrazný úspěch lobistických organizací Foratom, Eurelectric, Confederation of European Business, International Federation of Industrial Energy Consumers a dalších.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku