Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2007

Strategie EU pro nízkouhlíkové technologie

Evropská komise představila dne 22.11.2007 svoji strategii na urychlení vývoje a implementaci nízkouhlíkových technologií, které dle očekávání mají hrát klíčovou úlohu při dosahování evropských energetických potřeb a omezení negativních změn klimatu. Tento program se nazývá „SET Plan“ (Strategic Energy Technology Plan), klade důraz především na použití „evropských“ technologií a proto staví před vědecké a výzkumné instituce v Evropě velkou výzvu. Politická reprezentace by zde ráda viděla v těchto oborech novou technologickou revoluci. Pro splnění náročných cílů v energetice do roku 2020 bude EU finančně i politicky podporovat následující technologie: - druhou generaci biopaliv (jenž mají být v budoucnu konkurencí pro fosilní paliva), - komerční využití zachytu a skladování CO2, - zdvojnásobení výrobní kapacity největších větrných turbín, - komerční využití velkých fotovoltaických a zrcadlových solárních elektráren, - vytvoření efektivní jednotné evropské rozvodné sítě, - zvýšení efektivity converze energií a jejich konečného využívání a - udržení konkurenceschopnosti technologií jaderného štěpení (JE III. generace). Vize, která jde dále a je orientovaná až do r. 2050 zahrnuje zvýšení konkurenceschopnosti OZE, dosažení větší efektivity při skladování energií, komerční využití vodíkových palivových článků v automobilech, přípravu jaderných reaktorů IV.generace, jadernou fúzi – projekt ITER a maximální průlom ve vyšší efektivitě využívání energií. V příštím roce 2008 chce EK založit řídící skupinu „Steering Group on Strategic Energy Technologies“, která se má skládat z představitelů vlád. Pro jádro EK plánuje v tomto ohledu program nazvaný „Sustainable Nuclear Fission“.

Areva postaví dva bloky EPR v Číně

Společnost Areva uzavřela po více než ročním vyjednávání velký obchod s Čínou v hodnotě cca 8 miliard EURO, konkrétně s firmou China Guangdong Nuclear Power Group (CGNPC) na výstavbu dvou jaderných bloků EPR (1600 MWe) plus 12 let dodávek jaderného paliva a dalších služeb. Lokalita této JE se nazývá Taishan, je západně od Hongkongu a první reaktor má bát uveden do provozu v r. 2014. Kromě toho CGNPC uzavřela s Arevou další velké kontrakty na dodávku 20 000 t uranu z jejich pobočky - uranového dolu UraMin v Africe a do třetice obě firmy založili společnou „joint engineering venture“ pro další vývoj JE s reaktory EPR a jejich výstavbu v Číně a později i po celém světě.Současně s tímto obchodem uzavřela energetická společnost EdF kontrakt na 30% investiční podíl v této nové čínské JE Taishan s cílem si udržet přehled nad provozem EPR v Číně a potenciální možnost spolupráce na dalších jaderných projektech.
V souvislosti s těmito velkými kontrakty Areva podepsala generální dohodu s China National Nuclear Corporation (CNNC) na zahájení studie proveditelnosti (feasibility study) na výstavbu přepracovatelského závodu na použité jaderné palivo a výrobu MOX paliva v Číně.

Evropské fórum pro jadernou energetiku v Bratislavě

Ve dnech 26.-27.11.2007 pořádala EK v Bratislavě Evropské fórum pro jadernou energetiku (ENEF). Byla to vrcholná událost pro představitele vlád, politických stran, finančníků i průmyslu. V klíčovém úvodním vystoupení řekl generální ředitel energetické společnosti TVO p. Pertti Simola: „Toto fórum může být úspěšné pouze tehdy, pokud bude navrhovat a prosazovat jasné a konkrétní výstupy. Musí se zaměřit především na ty faktory, které podpoří nové investice do jaderné energetiky. Očekávání je, že nakreslí jasnou evropskou mapu jak bude jádro pomáhat při naplňování budoucích energetických potřeb Evropy“. Tato iniciativa Evropské komise zahrnuje dvě země Slovensko a Česko a příští ENEF bude na jaře 2008 v Praze. Podobná fóra již existují i pro jiná odvětví průmyslu: elektřinu (Florence fórum), plyn (Madrid), fosilní paliva (Berlín) a OZE + efektivita spotřeby el. energie (Amsterdam). ENEF se bude scházet 2x ročně střídavě v Praze a v Bratislavě.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku