Jaderná energie je „čistá“ technologie, konstatuje Evropská komise v SET-plánu

Dne 22. listopadu 2007 publikovala Evropská komise Strategický energetický technologický plán (SET-Plan). Plán si klade za cíl zvýšení využití nízkouhlíkových technologií, aby bylo možné dosáhnout cílů stanovených na minulém jarním zasedání Rady EU v březnu t.r., tj. snížení emisí CO2 o 20 % a vzrůst podílu obnovitelných zdrojů na 20 % do roku 2020. „Čisté“ technologie zahrnují nikoli pouze obnovitelné zdroje, ale také udržitelnou technologii jaderného štěpení a zachycování uhlíku a jeho uložení v geologických formacích (CCS). Tento dokument oficiálně uznává jadernou energii jako klíčovou součást energetické politiky EU a její příspěvek spolu s ostatními nízkouhlíkovými energetickými zdroji k vytváření nízkouhlíkové ekonomiky EU.

Pro dosažení energetických cílů EU navrhuje plán opatření ke zvýšení efektivity koordinace výzkumu na úrovni EU:

- Řídící výbor EU pro strategické technologie v energetice. Tento výbor, se bude skládat ze zástupců vlád členských států na vysoké úrovni a bude mu předsedat zástupce Evropská komise.

- Evropská průmyslová iniciativa nejen pro obnovitelné zdroje, ale rovněž jadernou energii (jaderná štěpná reakce), CCS a elektrické sítě. Tato iniciativa bude dotována z různých zdrojů, jako je například partnerství soukromého a veřejného sektoru nebo společné programy koalic zainteresovaných států.

- Evropské výzkumné společenství, které propojí mnohem těsněji univerzity a instituce (výzkumné ústavy), které se zabývají energetickým výzkumem.

- Nový Informační systém energetických technologií.

- Organizování Evropského energetického technologického summitu v první polovině roku 2009. SET-Plan však neodpovídá na palčivé otázky, jak bude energetický výzkum financován. Místo toho plán slibuje publikování sdělení Evropské komise k financování SET – Plánu do konce roku 2008.

Plán zdůrazňuje úlohu investic jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. "Průmysl musí být připraven zvýšit míru investování a převzít větší riziko", uvádí se v SET-Plánu. Ale "je úlohou vlád hrát vedoucí " tvrdí komisař EU pro energetiku, Andris Piebalgs. Vyzývá rovněž ke konkrétním akcím v oblasti energetiky: "Energetická politika pro Evropu zahajuje novou průmyslovou revoluci. Stejně jako průmyslová revoluce bude poháněna dopředu novými technologiemi a je proto nejvyšší čas přeměnit politické vize do podoby konkrétních činů”.

Další informace najdete na www stránkách EU-DG Tren (
the website of DG Tren) a to konkrétně:

-
The Commission press release: Tisková zpráva - Evropská komise navrhuje plán na urychlení vývoje energetických technologií pro nízkouhlíkovou budoucnost

-
The Commission communication: Komunikace EU „K nízkouhlíkové budoucnosti – Evropský strategický energetický technologický plán“

-
Questions and Answers otázky a odpovědi k Evropskému strategickému technologickému plánu (SET-Plan)

-
The SET Plan Technology Map technologická mapa SET Plánu

Zdroj: FORATOM News, NucNet, přeložil Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku