Zpráva OSN o vývoji klimatu potvrzuje příspěvek jaderné energie do světového energetického mixu

Zpráva OSN o vývoji klimatu, která byla v nedávné době formálně scgválena, hovoří o „robustním mixu“ energetických zdrojů včetně jaderné energie, „který bude téměř jistě zapotřebí pro zajištění rostoucích požadavků na dodávky energií, zejména v mnoha rozvojových zemích“.

Takzvaná syntetická zpráva, která představuje závěrečnou část čtvrté hodnotící zprávy mezivládního panelu OSN ke klimatickým změnám (IPCC) – „Climate Change 2OO7“ – byla formálně schválena na 27. zasedání IPCC ve Valencii (Španělsko). Pětidenní zasedání skončilo 17. listopadu projevem generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona.

Generální tajemník OSN vyzval politiky na celém světě, aby zahájili přípravu „úplné dohody pro omezení změn klimatu“ na summitu na Bali (Indonésie) na počátku prosince 2007. IPCC uvádí, že syntetická zpráva představuje „klíčový zdroj faktických informací o změnách klimatu“ na němž mohou být založena politická rozhodnutí v následujících letech.

Syntetická zpráva obsahuje souhlas s dokumentem, publikovaným v květnu 2007, který se zabývá „Zmírněním klimatických změn“. Tento dokument částečně potvrdil, že jaderná energie „může představovat rostoucí příspěvek k bezuhlíkaté výrobě elektřiny a tepla v budoucnosti“.

Podle dokumentu se v minulých letech ukázalo, že existuje „vyšší souhlas se zdokonalenými projekty jaderných elektráren“.

Syntetická zpráva dále uvádí: „Inovativní technologie pro výrobu a dodávku energie, které se dostanou do fáze plného komerčního využití, mohou zlepšit dostupnost čisté energie, zvýšit energetickou bezpečnost a podpořit ochranu životního prostředí na místní, regionální i globální úrovni. Tyto technologie zahrnují projekty tepelných elektráren, založené na zplyňování, kombinovaném cyklu a kotlích s nadkritickými parametry a zemním plynem jako palivem, další rozvoj a zdokonalení zachycování a ukládání CO2, druhou generaci systémů využívajících obnovitelné zdroje a rovněž pokročilé jaderné technologie“.

Jaderně energetická politika se znovu stává předmětem zájmu, uvádí dokument. Nicméně využívání fosilních paliv, často silně subvencované vládami, zůstane ve všech regionech dominantní při zajišťování neustále rostoucích požadavků na energie, pokud vlády v budoucnu nevezmou v úvahu všechny náklady vyplývající z dopadů jejich používání na životní prostředí, změny klimatu a zdraví obyvatel.

Podle výše uvedeného dokumentu je jaderná energie „účinnou volbou pro zmírnění důsledků skleníkového efektu, zejména formou prodloužení licencí na provoz existujících elektráren, což umožňuje investice do jejich obnovy a zdokonalení“.

Citujíc údaje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), dokument dodává: „I kyž jaderný průmysl výrazně poroste, dostatek paliva je zajištěn na staletí dopředu. A pokud budou pokročilé množivé reaktory v budoucnu vyprojektovány tak, aby účinně využívaly recyklovaný nebo ochuzený uran a všechny aktinidy, účinnost využití zdrojů může být dále zvýšena až na osminásobek“.

Syntetickou zprávu včetně dokumentu „Zmírnění klimatických změn“ a dvou dalších dokumentů je možno stáhnout z www stránky IPCC (
the IPCC´s web site).

Zdroj: FORATOM News, NucNet, přeložil Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku