První zasedání Jaderného fóra vyzývá ke konkrétním akcím

První zasedání Evropského fóra pro jadernou energii (ENEF), které má za cíl podporovat komplexní, průhlednou a neideologickou diskuzi o jaderné energii mezi všemi zainteresovanými stranami, se konalo v Bratislavě ve dnech 26.-27. listopadu. Zasedání se zúčastnilo asi 150 hostů a vystoupili na něm význační politici včetně ministerských předsedů Slovenska a České republiky pánů Fica a Topolánka a eurokomisaře pro energetiku pana Piebalgse.

Fórum vytvořilo tři pracovní skupiny, které budou zkoumat příležitosti pro jadernou energetiku (financování, technologie, nová výstavba), rizika jaderné energie (bezpečnost, ochrana, hospodaření s radioaktivním odpadem) a poskytování informací a průhlednost (přijímání jaderné energie veřejností). Pracovní skupiny budou vypracovávat návrhy, které mají umožnit ENEF vytvořit cestovní mapu pro trvalý rozvoj jaderné energie v Evropské unii. Pracovní skupiny se sejdou poprvé kolem 16. nebo 17. ledna 2008 a očekávají se dvě taková setkání před příštím zasedáním ENEF, které je naplánováno na dny 22. a 23. května 2008 v Praze. ENEF by mělo v případě potřeby poskytovat rady evropským politikům a aparátu evropských institucí v oblastech bezpečnosti dodávek energií, investičních pobídek, legislativy EU, veřejného mínění, vzdělávání a výcviku, vědy a výzkumu, managementu znalostí, jaderné bezpečnosti a hospodaření s radioaktivním odpadem. Očekává se rovněž, že ENEF bude spolupracovat s dalšími nově vytvořenými orgány pro udržitelný rozvoj jaderné energie – Technologickou platformou SNE-TP) a Skupinou na vysoké úrovni pro bezpečnost a hospodaření s radioaktivním odpadem (HLG).

Rozhodnutí o vytvoření ENEF bylo přijato na zasedání Rady Evropy v březnu 2007, když členské státy navrhly „bude probíhat široká diskuse mezi všemi zainteresovanými stranami o příležitostech a rizicích jaderné energie“. ENEF tak poprvé shromáždilo široké spektrum zainteresovaných stran – jaderný průmysl, státní orgány a úřady, finanční komunitu a různé části občanské společnosti – k diskusi o budoucnosti jaderné energie v Evropě. Je důležité zmínit se o tom, že hlavní evropské finanční instituce, tj. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropská investiční banka (EIB) toto fórum podporují a znovu opakovaly, že jsou připraveny podílet se na nových investicích v jaderné energetice. Hlavní obchodní a průmyslová sdružení, reprezentující evropský průmysl se na práci ENEF rovněž podílejí. Jde o BUSINESSEUROPE, konfederaci evropských podniků, EURELECTRIC, sdružení evropských výrobců elektrické energieí a IFIEC Europe, mezinárodní federaci odběratelů energie v průmyslu.

Jaderný průmysl hovořil během zasedání jednohlasně. Tisková konference jaderného průmyslu proběhla 27. listopadu a vystoupili na ní Santiago San Antonio, generální ředitel FORATOMu, Pertti Simola, předseda představenstva TVO, Bruno Lescoeur, výkonný viceprezident EDF, Paolo Ruzzini, generální ředitel ENEL Slovenské elektrárne a Jean Pol Poncelet, poradce předsedkyně představenstva AREVA. Ve svém úvodním vystoupení Pertti Simola řekl: „Fórum může mít úspěch pouze tehdy, pokud bude schopno navrhnout a podpořit jasné a konkrétní akce. Musí se věnovat faktorům podporujícím investice do jaderné energetiky. Pouze aktivní přístup může vést k úspěchu – reálné cestovní mapě na úrovni EU k podpoře jaderné energie, aby mohla v budoucnu splnit energetické výzvy“.

Jaderná energie získává v současné době v Evropě silnou podporu. Jaderné fórum přichází v pravý čas a očekává se, že pomůže k tomu, aby se jaderná energie přispěla k rozvoji evropské nízkouhlíkové ekonomiky.

Pro další informace vyhledejte www stránky ENEF.

Zdroj: FORATOM News, NucNet, přeložil Miroslav Kawalec

zpět na úvodní stránku