Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2008

Vláda Velké Británie řekla jádru ANO

Vláda V. Británie vydala dne 10.01.2008 prohlášení (White Paper on Nuclear Power), ve kterém oznamuje, že ve V.Británii se začnou stavět nové jaderné elektrárny nové generace, aby tak přispěly k „čistému, bezpečnému a diversifikovanému mixu energetických zdrojů s nízkým obsahem uhlíku, a že toto rozhodnutí je zcela ve veřejném zájmu“. Současně musí vláda V. Británie podniknout aktivní kroky na uskutečnění této nové strategie. Soukromé energetické společnosti byly oficiálně vyzvány, aby podaly konkrétní nabídky na výstavbu nových reaktorů v zemi. Tato nová strategie je podpořena i schválením státního finančního rozpočtu, který kromě výstavby nových JE nezapomíná ani na výstavbu nových obnovitelných zdrojů a na oblast nakládání s radioktivními odpady. V. Británie se tak připojila k dalším zemím EU, které se již oficiálně vyjádřily, že jaderná energetika bude nadále významnou součástí jejich energetické politiky s cílem dosažení nižších úrovní skleníkových plynů v ovzduší. Tyto země v EU jsou: Francie, Finsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a nyní V.Británie. Podrobněji je možné sledovat prohlášení britské vlády na
http://nuclearpower2007.direct.gov.uk

Čína bude přispívat do projektu ITER

Čína bude přispívat do mezinárodního projektu ITER 1,4 miliard USD, což představuje cca 10 % očekávaných nákladů. Projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), který se staví v jižní Francii, v lokalitě Cadarache, má být dokončen v roce 2016. Jedná se o největší výzkumné středisko na světě s reaktorem na jadernou fůzi, které má demonstrovat technickou proveditelnost tohoto typu reaktorů a získat potřebné zkušenosti pro jejich očekávaný budoucí rozvoj. Jen samotná stavba je finanční investice v řádech cca 5 miliard EUR, které se budou investovat v budoucích deseti letech. Země, které se na tomto projektu finančně podílí jsou: EU (cca 50 %), Čína, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Indie a USA.

JE Olkiluoto 3 bude uvedena do provozu v létě 2011

Společnosti TVO a Areva-Siemens upřesnily termín uvedení do provozu nové JE Olkiluoto 3 (EPR, 1600 MW), která je nyní ve výstavbě ve Finsku, na léto 2011. Na výstavbě se nyní podílí cca 2600 pracovníků a v současné době byla dokončena strojovna po střechu. Hlavní práce pokračovaly i během vánočních a novoročních svátků a výroba hlavních komponentů u dodavatelů zařízení je ve fázi závěrečných testů u výrobců. Např. tlaková nádoba u výrobce v Japonsku byla kompletně dokončena. Na samotné stavbě jsou rozetavěny všechny základní výrobní budovy a zařízení. Dodavatel Areva-Siemens potvrdil, že zpoždění výstavby bylo způsobeno dalšími bezpečnostními požadavky kladenými na novou JE, což trvalo reálně poněkud déle, než původně očekávali. Nicméně hlavní prioritou je dokončit stavbu na vysokém stupni bezpečnosti a uspokojit veškeré požadavky jaderné kvality. Kromě toho společnost TVO oznámila, že její dva provozované bloky na lokalitě Olkiluoto 1 a 2 (BWR, 840 + 860 MW) dosáhly v roce 2007 rekordní výroby 14,4 TWh s koeficienty využití 97,5 a 93,7 %. Celkově tyto dva bloky vyrábí 16 % elektřiny ve Finsku.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku