Reakce na článek "
Elektrárny podle Bruselu: těžký úkol"

1) Nutno důsledně rozlišovat mezi konečnou spotřebou energií (tj. všech forem energie včetně elektrické) a spotřebou elektrické energie, neboť jinak je v cílech, které stanoví EU členským zemím v procentech, velký zmatek.

2) Stabilní a bezpečné dodávky energie požaduje nejen průmysl a podnikatelé obecně (tj.v průmyslu i ve službách), ale samozřejmě také domácnosti (občané - voliči). To by si měli uvědomit biologové na ministerstvu životního prostředí, kteří prosazováním svých naivních představ, popírajících fyzikální zákony, usilují o to, aby podnikatelé ani dománosti v ČR stabilní dodávky elektrické energie neměli. Z obnovitelných zdrojů, které jsou u nás dostupné, dokáží zajistit stabilní a bezpečné dodávky elektrické energie pouze vodní elektrárny (po dobu, kdy je dostatek vody v nádrži) a tepelné elektrárny spalující biomasu.

3) Vítr a sluneční záření jsou zdroje svou fyzikální povahou nestabilní a obtížně predikovatelné (o tom mohou referovat meteorologové). Žádný výzkum a zdokonalování větrných a fotovoltaických elektráren nejsou schopny tuto obrovskou nevýhodu odstranit, i když se výrobci těchto elektráren za podpory ministerstva životního prostředí snaží přesvědčit veřejnost o opaku. Pomoci by mohlo pouze to, kdybychom uměli vyrobenou elektrickou energii (např. v době, kdy to o půlnoci pěkně fouká, ale nikdo v té době takové množství elektrické energie nepotřebuje) efektivně skladovat, což se nám ale doposud i přes velké úsilí vědců a výzkumníků nedaří. Pokud je v síti velké množství větrných elektráren, jako je tomu v Německu, musí být udržovány v pohotovosti spolehlivé záložní zdroje nebo nakupována velice drahá energie na burze okamžitých dodávek disponibilního výkonu, když větrné elektrárny nejsou schopny zajistit dodávku (slabý nebo naopak příliš silný vítr, námraza). Nutno rovněž vynaložit nemalé investice na technická opatření, která zabrání destabilizaci sítě při dodávce velkého výkonu větrných elektráren (stovky MW) do sítě. To vše výrazně zdražuje elektrickou energii, čehož je Německo jasným důkazem. Vzhledem k liberalizovanému energetickému trhu EU jsme cenami Německa jako jeho nejbližší sousedé výrazně ovlivněni, ať se to našim podnikatelům a domácnostem líbí či ne. Uvedená objektivní fakta, která nemají žádnou souvislost s politickými postoji a názory, by měli prezentovat veřejnosti novináři, protože politici vládní koalice s tím mají vzhledem ke koaliční smlouvě velký problém.

4) Biomasa sice splňuje podmínku zajištění stabilní a bezpečné dodávky energie, není mi ale jasné, jak chce vláda řešit masivní pěstování biomasy a plodin pro výrobu biopaliv a přitom nezvyšovat zatížení krajiny zemědělskou činností. To už je ale úkol pro zemědělské odborníky na jedné a biology z ministerstva životního prostředí na druhé straně. Do toho se jim plést nebudeme, uvítali bychom ale, kdyby technické otázky související s výrobou a dodávkou elektrické energie (včetně stability rozvodných sítí) ponechali zase na oplátku energetikům.

Miroslav Kawalec, viceprezident České nukleární společnosti

zpět na úvodní stránku