Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2008

První jaderná elektrárna v Egyptě

Dne 26.01.2008 vláda Egypta rozhodla zahájit výstavbu své 1.jaderné elektrárny a v únoru 2008 se chystá vyhlásit pro tuto stavbu tendr. Ve státním rozpočtu na to vyčlenila částku 1,2 miliardy EUR. Vládní prohlášení říká, že typ reaktoru a dodavatel bude vybrán na základě mezinárodních bezpečnostních standardů, zkušeností a také očekávaných nákladů. Nabídka se týká všech zemí. Již dříve byla vybrána vhodná lokalita Dabaa, na pobřeží Středozemního moře, západně od přístavu Alexandria. V říjnu 2007 prezident Hosni Mubarak řekl, že Egypt začíná se svým jaderným programem a že se chystá vybudovat několik jaderných energetických bloků. V současné době Egypt provozuje pouze dva výzkumné jaderné reaktory, které vlastní státní instituce Atomic Energy Authority of Egypt.

Spolupráce Turecka a Jižní Korei při výstavbě JE

Turecko podepsalo smlouvu s Jižní Koreou o vzájemné spolupráci při nastartování jaderné energetiky v zemi. Konkrétně jde o dohodu energetické a investiční společnosti Enka Insaat a korejské Korea Electric Power Corporation (Kepco), které chtějí společně postavit první jaderné bloky v Turecku. Předběžná smlouva byla podepsána 25.ledna 2008. V Turecku zatím není žádná komerčně provozovaná jaderná elektrárna, ale země se přihlásila k využívání jaderné energetiky a loni v listopadu 2007 schválila zákon, který tuto výstavbu umožňuje. V současnosti Turecko plánuje postavit tři jaderné bloky během příštích deseti let.

Škola jaderné bezpečnosti v Jižní Korei

V Jižní Korei, v městě Daejeong, byla založena první škola Jaderné bezpečnosti. Dne 29.ledna 2008 zde vzniklo nové centrum, jenž má sloužit jako prototyp pro sdílení a vzájemné využívání znalostí z oblasti jaderné bezpečnosti v Ásii a i v jiných regionech na světě. Centrum bylo otevřeno za účasti delegace z MAAE (IAEA), kteří ocenili snahu J.Korei rozvinout mezinárodně vzdělání specialistů z oblasti jaderné bezpečnosti.
Škola je umístěna při výzkumném ústavu Korea Institute of Nuclear Safety (KINS), jenž je vládou financovaná odborná instituce a mj. působí také jako státní jaderný dozor. Při této příležitosti zástupci MAAE a KINS podepsali smlouvu o spolupráci a pověřili toto centrum být oficiálním regionálním školicím centrem MAAE v Ásii. Škola je vybavena nejmodernéjším počítačovým a školicím zařízením, a bude bude pravidelně pořádat přednášky, školení a e-learning kurzy. Bude také podporovat programy MAAE na jadernou bezpečnost a fyzickou ochranu JZ.

12 nových jaderných bloků v Jižní Africe

Francouzská firma Areva nabídla Jižní Africe, že postaví v zemi 12 nových jaderných bloků EPR a pomůže rozvinout jaderně-energetický průmysl v zemi. Francouzská nabídka je reakcí na poptávku, kterou učinila Jižní Afrika v listopadu 2007. Poptávka se skládala ze dvou částí: “Nuclear-1”, která představuje postavit novou JE s výkonem cca 3000-3500 MW a “Fleet”, jenž plánuje postavit flotilu JE s celkovým výkonem 20 000 MW do roku 2025. Pokud by reakce J.A. byla pozitivní, tak Areva připravuje založit konsorcium složené z místní inženýrské skupiny Aveng, stavební fir. Bouygues a energetické firmy EdF. Areva je také připravena vybudovat v zemi zařízení a poskytnout know-how, aby byla J.A. nezávislá v celém jaderném palivovém cyklu. V současnosti J.A. provozuje JE Koeberg (2 bloky PWR, Areva).

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku