Reakce Miroslava Kawalce na článek "
Takový malý kanadský Černobyl"
uveřejněný v Hospodářských novinách 26.2.2008

Vážený pane šéfredaktore,

vzhledem k tomu, že Vás na základě vystupování v televizi Prima považuji za seriozního novináře a Hospodářské noviny za jedny z mála novin, které se snaží o objektivní zpracování informací na odpovídající odborné úrovni, považuji za nutné vyslovit údiv nad tím, že jste včera (úterý 26. února 2008) na straně 9 otiskli článek Jana A. Nováka "Takový malý kanadský Černobyl".  Iracionální nenávist tohoto Vašeho redaktora k jaderné energetice byla patrná již z jeho dřívějších příspěvků, ve výše uvedeném článku však postrádá základní meze slušnosti. Srovnávat kanadskou vládu a kanadské poslance se stranickými aparátčíky předgorbačovské éry v SSSR a se soudruhy poslanci v Nejvyšším sovětu, to už je možno považovat za sprostou urážku. Váš redaktor na rozdíl ode mne zřejmě nikdy v této době jaderná zařízení v SSSR nenavštívil, takže vůbec neví o čem mluví. A samotný závěr článku, kde se uvádí, že o jaderné bezpečnosti nikde na světě nerozhodují odborníci, ale zkorumpovaní a nekompetentní politici s dovětkem, že kdo vydržel sledovat český parlament při volbě prezidenta, toho musí z pomyšlení na české reaktory obcházet mrákoty, to je nejen šíření poplašné zprávy, ale rovněž ukázka demagogie nejhrubšího zrna, k jejímuž šíření doposud Hospodářské noviny své stránky nepropůjčovaly (alespoň já jsem na nic takového nenarazil, proto ten údiv a zklamání).

Zdraví Vás pravidelný čtenář Hospodářských novin
RNDr. Miroslav Kawalec, viceprezident České nukleární společnosti
 
Dovětek: Vyvracení nesmyslných tvrzení a závěrů, uvedených v článku, považuji za zbytečné, neboť autor článku vůbec nechápe rozdíl mezi zajištěním bezpečnosti u velkých energetických reaktorů a u malých reaktorů výzkumného charakteru, kde často postačuje k dochlazení reaktoru přirozená cirkulace a záložní čerpadla mají za úkol zabránit překročení teploty, která by mohla vést k poškození vnitřního zařízení reaktoru. V žádném případě však nemůže dojít k jaderné havárii s únikem radioaktivních produktů nebo dokonce k výbuchu reaktoru jako v Černobylu. V textu článku mne rovněž překvapila bagatelizace ohrožení zdraví pacientů tím, že nebyly k dispozici radioizotopy potřebné pro jejich léčbu a diagnostická vyšetření. Kdyby ležel s rakovinou v kanadské nemocnici, která radioizotopy nedostala, autor článku, asi by to viděl podstatně jinak.

Miroslav Kawalec, viceprezident České nukleární společnosti

zpět na úvodní stránku