Čína ještě zvýší tempo rozvoje jaderné energetiky

V Číně se rozhodli ještě dále zvýšit tempo rozvoje jaderné energetiky. Instalovaný výkon jaderných elektráren by tu měl v roce 2020 dosáhnout již 60 GW, zatímco dosud se předpokládalo jen 40 GW. Pro srovnání, 60 GW jsou dvě třetiny dnešního celkového výkonu všech zdrojů elektrické energie ve Velké Británii, kde dnes vyrábějí asi desetinu celé čínské produkce elektrické energie.

Čínské nejvyšší plánovací úřady oznámily, že se stavby nových jaderných elektráren uskuteční rychleji než plán předpokládal. Podle zahraničních expertů byl podíl výroby elektřiny v čínských jaderných elektrárnách dosud příliš nízký. Jejích 11 reaktorů má dohromady výkon 9 GW, kdežto celkový výkon všech zdrojů elektrické energie v Číně je 700 GW.

Největší část zdrojů tu připadá na tepelné elektrárny spalující uhlí. Stoupající poptávka po elektřině v bouřlivě se rozvíjející ekonomice si vynutila rychle zvyšovat její výrobu. V posledním období se v Číně uvádí do provozu každý týden jedna nová tepelná elektrárna spalující uhlí, což má ale důsledky pro zvyšování emisí skleníkových plynů.

Cena uhlí navíc stále stoupá, a tak se jaderné elektrárny jeví jako lepší alternativa. Již loni si Čína zajistila kontraktem v Austrálii nové dodávky jaderného paliva.

Očekává se, že o možnost nových dodávek jaderných elektráren do Číny se svede zápas mezi ruskými, americkými a francouzskými dodavateli. V posledních měsících byly s těmito firmami podepsány velké objednávky, jejichž prostřednictvím Čína získá přístup k nejmodernějším jaderným technologiím.
Čína také rozvíjí vlastní jaderný průmysl, který staví reaktory podle návrhu čínských odborníků. Nejdůležitějšími domácími firmami jsou China National Nuclear Corp. a China Guangdong Nuclear Power Holding Co.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku